Tantárgyak

 

Tantárgy Felelős oktató Oktatók
     
Talajtan Dr. Tóth Gergely László  
Alkalmazott talajtan Dr. Tóth Gergely László  
Talajosztályozás Dr. Tóth Gergely László  
Talajremediáció Dr. Tóth Gergely László  
Adatfeldolgozás Dr. Tóth Gergely László  Dr. Menyhárt László, Benő András
Magyarország talajai terepgyakorlat Dr. Tóth Gergely László Dr. Tóth Gergely László, Dr. Hermann Tamás
Talajtani indikátorok és talajminőség Dr. Tóth Gergely László  
Talajtérképezés és talajinformációs rendszerek Dr. Tóth Gergely László Dr. Tóth Gergely László, Dr. Szatmári Gábor
Földértékelés Dr. Tóth Gergely László  
Kutatásmódszertan Dr. Tóth Gergely László  
Pedológiai erőforrások tervezése Dr. Tóth Gergely László  
Talajinformációs rendszerek Dr. Tóth Gergely László  
Termőhelyminősítés alapjai Dr. Tóth Gergely László  
A talajvédelem szakigazgatási és jogi kérdései Dr. Tóth Gergely László Dr. Berényi-Üveges Judit, Hasznos Gábor
Talajkémia  Dr. Makó András  
Talajtermékenység Dr. Hermann Tamás Dr. Hermann Tamás, Dr. Buzás István
Talajtani szaktanácsadás Dr. Hermann Tamás  
Talajvizsgálati módszerek Dr. Hermann Tamás  
Agrokémia és a növénytáplálás Dr. Hermann Tamás  
Agrokémia és a növénytáplálás alapjai Dr. Hermann Tamás  
Agrokémia Dr. Hermann Tamás  
Agrártermelés természettudományi alapjai Dr. Hermann Tamás  
Tápanyag-gazdálkodás és talajvédelem alapjai Dr. Hermann Tamás  
Talajtan és agrokémia Dr. Hermann Tamás  
Mezőgazdasági termelés környezeti hatásai Dr. Hermann Tamás  
Tápanyag-gazdálkodás Dr. Hermann Tamás  
Precíziós tápanyaggazdálkodás Dr. Hermann Tamás  
Precíziós növénytermesztési tanácsadás Dr. Hermann Tamás  
Precíziós szaktanácsadás Dr. Hermann Tamás  
Tápanyaggazdálkodási rendszerek Dr. Hermann Tamás  
Szaktanácsadás és talajvédelmi tervezés Dr. Hermann Tamás  
Nyomvonalas létesítmények környezeti hatásvizsgálata Dr. Hermann Tamás  
Földtani alapismeretek Kassai Piroska  
Környezeti elemek védelme I. Kassai Piroska  
Talajdegradációs folyamatok Kassai Piroska Kassai Piroska, Dr. Makó András
Talajfizika és talajásványtan Kassai Piroska Kassai Piroska, Dr. Makó András
Talajföldrajz Kassai Piroska Kassai Piroska, Gelybó Györgyi
Talajvédelem Kassai Piroska Kassai Piroska, Dr. Makó András
Talajvédelem és földvédelem Kassai Piroska  
A talajok szerepe a természet- és környezetvédelemben Kassai Piroska Kassai Piroska, Dr. Tóth Tibor