Projektek

 

LANDSUPPORT projekt, 2018.05.01. - 2021.10.31.

Landsupport logo

Development of Integrated Web-Based Land Decision Support System Aiming Towards the Implementation of Policies for Agriculture and Environment. H2020–RUR-2017/2. Grant Agreement No. 774234. (2018 -2021).

(LANDSUPPORT) https://www.landsupport.eu/

A LANDSUPPORT célja egy intelligens, térbeli adatokon nyugvó döntéstámogató rendszer (S-DSS) kifejlesztése, mely egy Interneten szabadon hozzáférhető webes döntéstámogató eszközt kínál az érintetteknek. A döntéstámogató eszköz a fenntartható mezőgazdaság/erdőgazdálkodás támogatására, a mezőgazdasági földhasználat tervezésére, továbbá a birtokpolitikai döntések, területrendezés támogatására lesz alkalmazható (a rendszer támogatja a CAP és 2030 SDG földpolitikájának megvalósítását is). A rendszer különös hangsúlyt fektet a kulcsfontosságú "a Föld degradáció-semleges világának elérése" (LDN) és az éghajlatváltozás (CC) csökkentésére irányuló célok megvalósításához. Ezzel a LANDSUPPORT összehangolhatja a mezőgazdasági/környezeti fenntarthatóság politikai törekvéseit a helyi szintű tervezés és irányítás támogatásával.
A projekt által kifejlesztett döntéstámogató rendszer különböző léptékű adatbázisokon lesz tesztelv, európai szinttől kezdve a nemzeti és regionális szinteken keresztül a helyi léptékig. A projekt eredményeinek legfontosabb lokális tesztterülete három helyszínre koncentrálódik, Olaszországban Valle Telesina, Ausztriában Marchfeld, míg Magyarországon Keszthely.

 

 

SMARTGAZDA GINOP projekt, 2018.11.01 – 2021.10.31.

smartgazdalogo

 

 

 GINOP-2.2.1-15-2017-00105 azonosítószámú, „Innovációs folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése a szántóföldi növénytermesztés számára” című projekt

(SMARTGAZDA) http://map.smartgazda.hu/

A mezőgazdasági termelés aktuális szintjén rengeteg új műszaki és agrár-informatikai technológiai megoldással találkozhatunk. Ezeket a módszereket okosan alkalmazva a gazdálkodók valóban előnyre tehetnek szert, optimalizálhatják inputanyag felhasználásukat, csökkenthetik a környezeti terhelést, növelhetik a termelékenységet, összességében javulhat a jövedelmezőség is.

A Smartgazda projekt legfőbb célkitűzése, hogy szaktanácsadókkal együttműködve tudományos alapokon bizonyítsa az egyes technológiai újítások felhasználhatóságát a mezőgazdasági termelésben. Ennek érdekében az országban több mintaterületen, valós szántóföldi körülmények között végzett vizsgálatok alapján összehasonlítjuk a hagyományos és precíziós technológiákat, továbbá kiértékeljük a szolgáltatói piacon jelen lévő legtöbb felhasználható technológiai megoldást.

A Smartgazda projekt végterméke egy online elérhető szaktanácsadási szolgáltatás, a Smart-Gazda© applikáció, mely egy saját fejlesztésű szoftveres alkalmazás, ami segít eligazodni a gazdálkodóknak a precíziós technológiai szolgáltatások között. A szoftver segítségével első lépésben felmérjük a gazdálkodók innovációs szintjét, majd ajánlásokat fogalmazunk meg, hogyan, milyen módszereket alkalmazva tudja még hatékonyabbá tenni gazdálkodását.

SIEUSOIL H2020 projekt, 2019.06.01. – 2022.05.31.

SIEUSOIL logo

SIno-EU Soil Observatory for Intelligent Land Use Management, No. 818346

(SIEUSOIL) https://www.sieusoil.eu/

A SIEUSOIL projekt fő célja, hogy kialakítson egy EU-Kína közös megfigyelőközpontot a talaj állapotának, esetleges degradációjának nyomon követése és az agroökoszisztéma funkcióinak fenntartható támogatásához. A hagyományos és új, innovatív földhasználati alternatívák mintaterületi tesztelése, a gazdálkodás bevált gyakorlatainak harmonizálása mind az EU, mind Kína számára. 

LEX4BIO H2020 projekt, 2019.06.01. – 2023.05.31.

LEX4BIO logo

Optimizing Bio-based Fertilisers in Agriculture – Knowledgebase for New Policies, No. 818309

(LEX4BIO) https://www.lex4bio.eu/

A biológiai alapú termésnövelő anyagok használatában nagy potenciál van. Segítségükkel csökkenthető a műtrágya függés, a műtrágya gyártás környezeti terhelése, és növelhető a fenntartható gazdálkodás hatékonysága. A biológiai termésnövelő anyagok legnagyobb részben tápanyagban gazdag ipari, vagy mezőgazdasági melléktermékeket jelentenek. Legfontosabb célok: az apatit alapú foszfor műtrágya felhasználásának csökkentése, energiaintenzív nitrogén gyártás visszaszorítása

OPTAIN H2020 project, 2020.09.01 – 2025.08.31.

 

OPTAIN

OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe, No. 862756

(OPTAIN) https://cordis.europa.eu/project/id/862756

A kisvízgyűjtő szintű elemzések és értékelések segíthetnek enyhíteni a mezőgazdaság vízhasználat igényét, sőt az ivóvíz felhasználás környezeti feltételrendszerét is támogathatja. Ez döntő jelentőségű lehet, mivel ezeket a problémákat valószínűleg tovább súlyosbítják az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények, aszályok, illetve heves esőzések. A kisvízgyűjtők gondosabb kezelése jelentősen hozzájárulhat a fenntartható fejlesztési célok és környezetvédelmi célok eléréséhez, melyeket számos víz- és mezőgazdasági vonatkozású Európai Uniós cselekvési terv is megfogalmazott. Az OPTAIN célja egy olyan hatékony eljárás kidolgozása, mely alkalmas a víz és tápanyagok visszatartására és újrahasznosítására a mezőgazdasági kis vízgyűjtő területeken, figyelembe véve a lehetséges szinergiákat a meglévő vízelvezető és öntözőrendszerekkel.