ménesgazdák a médiákban

Zalai hírlap

2008. 10. 26.

2009. 10. 19.

2009. 12. 04.

2010. 06. 08.

2010. 06, 13.

Lovasélet

2010. OKTÓBER

MTV1- Pénzvidék

DUNA TV GAZDAKÖR 2009. december 17.

Gazdakör hírek 2010. december 21.

2010. július 14.

Keszthely TV Keszthely TV hírek

 

 

Állattenyésztő mérnök asszisztens Felsőoktatási szakképzés,

Ménesgazda szakirány

nappali és levelező formában

Ménesgazda honlap

felvételi információ

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos információk

Szakmai gyakorlat - szerződés

Versenyigazolás (Sportszervezés tárgyhoz)

A képzés célja olyan sokoldalú lovas szakemberek képzése a cél, akik képesek nagyobb lovas létesítmények, ménesek telepvezetői, irányítói feladatait ellátni. Irányítják a tenyésztési munkát, párosítási terveket dolgoznak ki, koordinálják a telep életét, ismerve a minőségi tenyésztéshez szükséges takarmányozási és tartástechnológiai irányelveket, biztosítják a korszerű és piacképes lótartás feltételeit, valamint részt vesznek a lovak kiképzésében, tenyész-szemlékre, vizsgákra történő felkészítésében. Ismerik a lovak legfontosabb hasznosítási irányait, a ló- és lovassportok főbb szabályait, lényegét. Adott esetben részt vesznek lovasrendezvények szervezésében, lebonyolításában. A szükséges gazdasági pénzügyi, jogi ismeretek és informatikai tudás birtokában részt vesznek a létesítmény gazdasági életének irányításában, valamint az adminisztratív munkában.

 A képzés sajátosságai:

 A képzés nappali és levelező tagozaton történik (államilag finanszírozott és költségtérítéses formában)Feltétele a középiskolai érettségi bizonyítvány, valamint egészségügyi és szakmai alkalmasság. Gyakorlatorientált, 4 hetes szakmai gyakorlatot tartalmaz. A hallgatók számára jelentős kredit beszámítást tesz lehetővé, elsősorban az Állattenyésztő mérnök, Mezőgazdasági mérnök, Gazdasági és Vidékfejlesztő agrármérnök szakokon. Előre egyeztetett feltételek szerint lehetőséget biztosít más, lovas szakirányú képesítések megszerzésére (pl.: lovastúra-vezető).

Dékán: Dr. Polgár J. Péter

E-mail:pp@georgikon.hu

Tel.: (83) 545-106

Szakirány vezető: Dr. Bartos Ádám, egyetemi adjunktus

E-mail:bartos-a@georgikon.hu

Tel.: (83) 545-340; 30-9739-295

Pannon Egyetem Georgikon  Kar

Oktatási és Akkreditációs Csoport

8360 Keszthely Deák Ferenc u. 16.

Telefon: (83) 545-000

Fax: (83) 510-167

E-mail: oak@georgikon.hu

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés tanterve (2013. szeptember 1.-től)

További információ