FIGYELEM!

Jelentkezési lap

Az ECL nyelvvizsgára való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány letölthető a honlapról, illetve beszerezhető valamennyi ECL emblémával jelölt nyelvoktató és nyelvvizsgáztató intézményben. Ugyanitt beszerezhető a vizsgadíj befizetésére szolgáló postautalvány is. A honlapról közvetlenül is lehet vizsgára jelentkezni a vizsgadíj egyidejű átutalásával.

Számla igénylése

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat, és amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.

A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.

A vizsgadíj befizetése

A vizsgadíjat annál a vizsgahelynél kell befizetni, ahol a jelölt vizsgázni szándékozik.
A befizetés történhet készpénzben, postai utalványon vagy átutalással.

A vizsgadíjat kétfelé kell fizetni az alábbiak szerint: 

  Szóbeli (A) - írásbeli (B) Komplex (C)
Alapfok (B1)

Részvizsgadíj: 15.000.-

 • Vizsgaközpont részére: 11.000.-
 • Vizsgahely részére: 4.000.-

Teljes vizsgadíj: 25.000.-

 • Vizsgaközpont részére: 17.500.-
 • Vizsgahely részére: 7.500.-
Középfok (B2)

Részvizsgadíj: 17.000.-

 • Vizsgaközpont részére: 12.000.-
 • Vizsgahely részére: 5.000.-

Teljes vizsgdíj: 28.000.-

 • Vizsgaközpont részére: 19.000.-
 • Vizsgahely részére: 9.000.-
Felsőfok (C1)

Részvizsgadíj: 17.500.-

 • Vizsgaközpont részére: 12.500.-
 • Vizsgahely részére: 5.000.-

Teljes vizsgadíj: 29.000.-

 • Vizsgaközpont részére: 19.500.-
 • Vizsgahely részére: 9.500.-

A két számlaszám a következő:
Pécsi Tudományegyetem: 10024003-00282716-00000000, közleménybe a vizsgázó neve, 150057.
Szent István Egyetem: 10032000-00361525-00000000, közleménybe a vizsgázó neve, B113100055.

A befizetést igazoló csekkszelvényt vagy nyugtát csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz. Internetes jelentkezés esetében a vizsgadíjat át kell utalni, vagy csekken be kell fizetni a kiválasztott vizsgahely számlájára. Az átutalás igazolását, illetve a befizetési csekk eredeti igazoló szelvényét el kell küldeni a vizsgahelynek, hogy a jelentkezést érvényesítse. Az internetes jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat beérkezésével válik érvényessé. Akinek befizetési bizonylata a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, annak internetes jelentkezését a vizsgahely törli.

A vizsgadíj visszatérítése

A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját (külön kérelemre, halasztási díj ellenében) a következő vizsgaidőszakra elhalasztani. Ez azokra a vizsgázókra is érvényes, akik az általuk választott vizsgaidőszakban a vizsgán nem jelentek meg, és a felajánlott vizsgahalasztási lehetőséggel (l. fent) nem éltek. Ilyen esetekben a vizsgadíj elvész, s egy újabb vizsgára csak a vizsgadíj megismételt befizetésével lehet jelentkezni.

Amennyiben a vizsgázó saját hibáján kívüli halaszthatatlan akadályoztatása miatt nem tud megjelenni a vizsgán, a vizsgahely írásos kérésre, annak mérlegelése alapján - kielégítő bizonyíték esetén - méltányosságból visszatérítheti a befizetett vizsgadíj 40%-át.

A vizsgaeredmény közlése

A nyelvvizsga bizonyítványokat a vizsgaközpont annak a vizsgahelynek küldi meg, ahol az ECL vizsga történt. A nyelvvizsga bizonyítványt a vizsgahely juttatja el a vizsgázóhoz.
A vizsgaeredmény a számítógép által generált vizsgázói szám és a születési dátum segítségével az ECL vizsgaszabályzat ECL nyelvvizsgarendszer honlapján közvetlenül is lekérdezhető.

Az ECL vizsgaközpont által kiállított nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt kap minden vizsgázó, aki a választott vizsganyelvből készségenként minimum 40%-os, összesen pedig legalább 60%-os eredményt ér el mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga esetében. Komplex vizsgabizonyítványt az kaphat, aki egy vizsgaidőszakon belül mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgakövetelményeknek minimum 60%-os teljesítménnyel megfelel. A nemzetközi bizonyítvány hátoldalán megtalálható az egyes vizsgaszinteknek a KER követelményeivel összehangolt leírása. A nemzetközi bizonyítvány kétnyelvű, a célnyelv mellett angolul is tájékoztatást ad a vizsgaeredményről. A nemzetközi bizonyítvány mellé az akkreditált vizsganyelvekből külön magyar akkreditált bizonyítványt is kapnak az eredményesen vizsgázók.

Ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, kaphat külön bizonyítványt írás- vagy szóbeli vizsgájáról, amennyiben megfelel az érintett vizsgarész követelményeinek.

Bővebb információ a nyelvvizsgaközpont honlapján található.

A vizsgaszabályzat itt érhető el.
A fogyatékkal élők vizsgáztatásáról, esélyegyenlőségről itt lehet tájékozódni.
A halasztás módjáról itt lehet tájékozódni.
Amennyiben szükséges, felülvizsgálat lehetősége itt olvasható.
Lehetőség van minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladat megtekintésére, melyről bővebben itt lehet tájékozódni.
Esetleges hibás bizonyítványok cseréjének vagy javításának lehetőségéről bővebben itt talál információt.
Amennyiben a bizonyítvány elveszik, annak pótlási lehetőségéről itt lehet olvasni.

Nyomtatványok:
Jelentkezési lap
Halasztási kérelem
Egyedi eljárási kérelem
Felülvizsgálati és újraértékelési kérelem
Megtekintési kérelem
Hibás bizonyítvány cseréje
Elveszett bizonyítvány pótlása

LIBRA BOOKS könyváruház

http://nyelvkonyvbolt.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&limitstart=0&product_type_id=1&Itemid=60&keyword2=2&keyword=&search_category=192&Kapcsolat

 szie keszthely

8360, Keszthely
Festetics út 7.
8-9. emelet
Tel.: (+36)83/545-286
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.