Kezdlap Levelez lista

Kérjük töltse ki a kérdőívet, hogy megfelelő visszacsatolást kapjunk a Georgikon Kar képzési szinvonaláról, annak érdekében, hogy továbbra is versenyképes szakemberek kerüljenek ki a több mint kétszáz éves Georgikonról.

https://docs.google.com/forms/d/1vK6YT9_UbmFCKRuO5jwOmH8kgnupf0Zw5_RrsZIG9sY/viewform 


 

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútjának jelenlegi helyzete

A Pannon Egyetem és jogelődjei végzettjeinek pályáját felmérő kérdőív célja, hogy feltárja  a diplomások jelenlegi szakmai helyzetét, névre szólóan, önkéntes alapon. Minden kérdőív kitöltő eldöntheti, hogy a megadott információk milyen módon használhatók fel: csak egy megadott oktatónak vagy szervezeti egység vezetőjének juttatható el, esetleg közzétehetőek egyéb fórumokon  is.

A diploma kézhezvételét követően is fontos Alma Materünk számára  egykori hallgatóink szakmai helyzete. Kérjük a kérdőív kitöltésével segítse öregdiákjaink életútjának megismerését.

Pannon Egyetemen (és jogelődjein) végzettek jelenlegi szakmai helyzetét felmérő kérdőív