GINOP-2.3.3-15-2016-00015
„Csúcstechnológiákra épülő Növénytudományi tudás- és szolgáltató központ K+F infrastruktúrájának fejlesztése”

Projekt bemutatása, munkatársak

A projekt címe: „Csúcstechnológiákra épülő Növénytudományi tudás- és szolgáltató központ K+F infrastruktúrájának fejlesztése”
A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00015
A kedvezményezett neve:
Konzorcium vezető: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Kedvezményezett konzorciumi partner: Pannon Egyetem
A támogatás összege: 902.374.920 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdési időpontja: 2016. június 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2022. február 28.
A projekt fenntartási időszak vége: 2027. december 31.
A projekt fő megvalósítási helyszíne: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus (8360 Keszthely, Festetics u. 7.; 4293/1 hrsz)
A projekt megvalósításának másodlagos helyszíne: Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.; 5044 hrsz )
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus: (8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 57.; 1206/10 hrsz)
Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítását irányító munkatársak és szerepkörük:

Szakmai vezető:

Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, általános dékánhelyettes
Tel: +36-83/545-348, e-mail: tothz@georgikon.hu

Projektmenedzserek:

MATE részéről: Máté Ferenc egyetemi tanácsos
Tel: +36-83/545-139, e-mail: h13099mat@ella.hu

Pannon Egyetem részéről: Szolga Szilárd ügyintéző
Tel: +36-88/624-000 / 6242, e-mail: szolga.szilard@uni-pannon.hu

Pénzügyi vezető:

Szatlóczki Veronika számviteli referens
Tel: +36-83/545-246, e-mail: szatloczki.veronika@uni-mate.hu

A projekt bemutatása

A projekt alapvető célkitűzése, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező keszthelyi Georgikon kutatóbázisa és K+F eszközrendszere felzárkózhasson a XXI. század nemzetközi tudományos kiválósági műhelyektől alapvetően elvárt műszaki színvonalhoz. A fejlesztések komplex, egymásra épülő elemeket és modulokat is tartalmaznak a kutatásoknak teret biztosító épületek-, kísérleti üvegház-, kiszolgáló létesítmények felépítésétől, a mezőgazdasági jellegű gépek, automatizált berendezések, különböző K+F eszközök, kémiai analitikai műszerek, biológiai anyagvizsgálati és molekuláris genetikai eszközök beszerzéséig.

A növénytudományi kutatások infrastruktúrájának megvalósuló fejlesztése a korszerű molekuláris biológiai, biotechnológiai módszerekkel megalapozott növénynemesítés révén lehetővé teszi, a növényi betegségekkel és kártevőkkel szembeni rezisztenciát magukban hordozó, szaporítóanyagok előállítását, amely az alacsony környezeti terheléssel járó új termesztéstechnológiai és növényvédelmi eljárások kidolgozásával párosulva hozzájárulnak a nagy hozzáadott értékű egészséges és helyi élelmiszerek előállításához, azok piacra jutásához.

Az elnyert támogatással összefüggésben 7 új kutató alkalmazása került megtervezésre, akik számára lehetőség nyílik modern eszközökkel történő tudományos munkába való bekapcsolódásra, támogatva ezáltal kutatói életpályájuk kiteljesedését.

A fejlesztés megteremti a nagy nemzetközi kutatási hálózatokhoz történő kapcsolódás lehetőségét is, valamint nemzetközi K+F+I pályázatok pénzügyi forrásainak sikeresebb elérését, lehívását.

A projekt kifejezett célja az innovációban érdekelt hazai agrár- és élelmiszeripari vállalkozások K+F szolgáltatási igényeinek kiszolgálása, beleértve a kis- és középvállalkozásokat is.