Festetics Imre Bioinnovációs Kiválósági Központ és Stratégiai K+F+I projektműhely indul az egyetemen

A Pannon Egyetem a GINOP-2.3.2-15-2016-00054 azonosító számú pályázata nagyléptékű kutatási program megvalósítására nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 1,036 milliárd forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A megvalósítás futamideje 2017. január 1. - 2020. december 31., de a kutatási programmal összefüggő vállalások és tevékenységek fenntartásának záró időpontja 2025.12.31.

A projekt fő célja, hogy az Egyetem Keszthelyi Kampuszán megvalósuló fejlesztések és kutatási programok a globális klímaváltozás mezőgazdasági és ökológiai kihívásaira adekvát válaszokat adjanak. A jelenkor legmagasabb tudományos és technológiai színvonalat képviselő K+F infrastruktúra eszközrendszerével folytatott genomikai alap- és alkalmazott kutatások fejlesztések révén megoldást kínáljanak a biotikus- és abiotikus stresszekkel szemben rezisztens genetikai alapok létrehozására. Ezen abiotikus stressz tényezők, mint pl. a csapadékhiány, vagy annak eloszlási anomáliái következtében jelentkező szárazság és aszályos periódusok a mezőgazdasági termelés során, vagy az átlaghőmérséklet emelkedése következtében a gazdasági növényekre és állatokra gyakorolt kedvezőtlen élettani hatások. A klímaváltozás generálta biotikus stresszek, mint hazánk klímaövi régióiban korábban nem jelentkező, meleg égövi kártevők; növényi- és állatbetegségek, járványok, paraziták stb. megjelenése. Mindezen kihívásokra a genomikai kutatás eredményeinek gyors- és időben történő alkalmazásba vétele, technológiákba integrálása adhatja meg a megfelelő választ a fenntartható mezőgazdasági termelés és az egészséges természeti környezet egyensúlyának megteremtésével. A projektben arra is fókuszálunk, hogy genomikai csúcstechnológiák integrálásával a kiváló genetikai anyagokon folyó kutatási programjainknak új tudományos minőséget adjunk, és ezáltal bekerüljenek szakterületük nemzetközi élvonalába. A fejlesztések eredményeként és a támogatásból beszerzésre kerülő K+F anyagok lehetővé teszik, hogy a microarray technológiát és nagy áteresztőképességű genomikai eljárásokat (NextSeq, qPCR) integráljuk a kutatóműhely csoportjainál folyó aktuális élettudományi programokba. Ez a komplex megközelítés új tudományos felismerésekhez, illetve jelentőségük szerint áttörésekhez vezethet kutatási programjainkban. Az elnyert támogatás elősegíti a Georgikon Kar számos alkalmazottja kutatók, technikusok, laboráns munkahelyének megőrzését, ezen felül lehetőséget termet további 6 új kutató alkalmazására tudományos életpályájuk kiteljesítésére.

(forrás: Vehir.hu)