A Felhívás címe: Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
A Felhívás kódszáma: GINOP-2.3.2-15

A pályázati felhívás a stratégiai jelentőségű, nemzetközi mértékkel is kiemelkedő kutatási műhelyek (kiválósági központok) önállóan vagy együttműködésben végzett kutatási programjainak és a kutatási programhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseinek támogatását célozta meg.

A projekt címe: „Festetics Imre Bioinnovációs Kiválósági Központ és Stratégiai K+F+I Projektműhely”
A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00054
A kedvezményezett neve: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
A támogatás összege: 1 035 794 028 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdési időpontja: 2017. január 01.
A projekt fizikai befejezésiének tervezett dátuma: 2022. február 28.
A projekt fenntartási időszak vége: 2027. december 31.
A projekt fő megvalósítási helyszíne: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus (8360 Keszthely, Festetics u. 7.  4293/1 hrsz)
Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt szakmai vezetője: Dr. Taller János egyetemi tanár
Projektmenedzser: Máté Ferenc
Projekt pénzügyi vezetője: Nemes Katalin

Az elnyert támogatásból a projekt nagyléptékű tudományos kutatási célkitűzéseket valósít meg a mezőgazdasági fejlesztéseket elősegítő genomikai csúcstechnológiák integrálásával.

A projekt fő célja, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem keszthelyi Georgikon Campuszán megvalósuló fejlesztések és kutatási programok a globális klímaváltozás mezőgazdasági és ökológiai kihívásaira adekvát válaszokat adjanak. A jelenkor legmagasabb tudományos és technológiai színvonalat képviselő K+F infrastruktúra eszközrendszerével folytatott genomikai alap- és alkalmazott kutatások fejlesztések révén megoldást kínáljanak a biotikus- és abiotikus stresszekkel szemben rezisztens genetikai alapok létrehozására. Ezen abiotikus stressz tényezők, mint pl. a csapadékhiány, vagy annak eloszlási anomáliái következtében jelentkező szárazság és aszályos periódusok a mezőgazdasági termelés során, vagy az átlaghőmérséklet emelkedése következtében a gazdasági növényekre és állatokra gyakorolt kedvezőtlen élettani hatások. A klímaváltozás generálta biotikus stresszek, mint hazánk klímaövi régióiban korábban nem jelentkező, meleg égövi kártevők; növényi- és állatbetegségek, járványok, paraziták stb. megjelenése. Mindezen kihívásokra a genomikai kutatás eredményeinek gyors- és időben történő alkalmazásba vétele, technológiákba integrálása adhatja meg a megfelelő választ a fenntartható mezőgazdasági termelés és az egészséges természeti környezet egyensúlyának megteremtésével. A projekt arra is fókuszál, hogy genomikai csúcstechnológiák integrálásával a kiváló genetikai anyagokon folyó kutatási programok új tudományos minőséget adjanak, és ezáltal bekerüljenek szakterületük nemzetközi élvonalába. A fejlesztések eredményeként és a támogatásból beszerzésre kerülő K+F anyagok lehetővé teszik, hogy a microarray technológia és nagy áteresztőképességű genomikai eljárásokat (NextSeq, qPCR) integrálhatóak legyenek a kutatóműhely csoportjainál folyó aktuális élettudományi programokba. Ez a komplex megközelítés új tudományos felismerésekhez, illetve jelentőségük szerint áttörésekhez vezethet a megcélzott kutatási programokban.

Az elnyert támogatás elősegíti a Georgikon Campus számos alkalmazottja kutatók, technikusok, laboráns munkahelyének megőrzését, ezen felül lehetőséget termet további 5 új kutató alkalmazására tudományos életpályájuk kiteljesítésére.

A projekt hozzájárul nemzetközileg magasan jegyzett, kiemelkedő színvonalú kutatási eredmények megszületéséhez, a Festetics Imre Bioinnovációs Kiválósági Műhely („center of excellence”) fenntartható működtetéséhez