Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens, dékán
Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens, gazdasági dékánhelyettes
Hegedűsné dr. Baranyai Nóra egyetemi docens, oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, általános dékánhelyettes

Pőr Csilla dékáni titkár

Farkas Hajnalka ügyviteli alkalmazott (iktató)
Némethné Éberling Éva ügyvivő szakértő (titkárság)
Dr. Kondorosyné Varga Erika ügyvivő szakértő
Markó Melinda ügyvivő szakértő
Szegleti Csaba tanulmányi titkár
Dr. Tallerné Barna Piroska ügyvivő szakértő