A köztársasági elnök – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – egyetemi tanárrá nevezte ki 68/2016. (III. 8.) KE határozatával dr. Taller János (PE GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék) 2016. május 1. napjától határozatlan időre.

Kocsis Mihály a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola növénytermesztési és kertészeti tudományok  tudományágában készített: „A hazai talajosztályozási rendszer talajváltozatainak termékenységi vizsgálata” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2016. május 9. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” ép., I. emelet Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Makó András tudományos főmunkatárs, CSc

Dr. Csizmásné Tóth Judit a Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola gazdálkodás és szervezéstudományok  tudományágában készített: „Tulajdonosi vagy szerződéses integráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgálata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke termelők körében” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2016. május 6. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” ép., I. emelet Kari Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Hollósy Zsolt egyetemi docens, PhD

Fülep Teofil a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezet-tudományok  tudományágában készített: „Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) faunisztikai kutatása Magyarországon, különös tekintettel a hegyvidékekre” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2016. május 5. 11:30 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák F. u. 16. „A” épület, I. emelet, Dékáni Tanácsterem

Témavezető:
Dr. Kondorosy Előd egyetemi docens, CSc

tek ruttkay

Keszthelyi Táj és Ember Klub

Beszélgetések a tájról- emberről- természetről és kultúráról

Előadás címe: Az Urálon túl. A szinjai hantik élete.

Előadó: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter - néprajzkutató, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatója, nyelvész

Időpont: 2016.05.02 (hétfő) 18 óra

Helyszín: Keszthely „A” épület, XIROS KLUB

Az előadás után műhelybeszélgetésre kerül sor, amelyen a részvétel feltétele egy gondolat vagy kérdés az előadással vagy a szemelvénnyel kapcsolatban.

A Pannon Egyetem Tudományági Doktori és Habilitációs Tanácsa meghívja Önt Dr. Müller Tamás PhD habilitációjának nyilvános részére, melynek során a Vad- és halgazdálkodás védett területen tantárgy keretében Halszaporítási módszerek c. témakörben tanórai előadást, majd azt követően Ex situ conservation biology of European eel in Hungary című téziseit angol nyelven ismerteti.

A tanórai előadás helye és ideje:  PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák F. u. 16. „A” épület nagy dékáni tanácsterem 
Az előadások ideje: 2016. május 4. 10:00 órától

A XVII. Csiki László egyetemi emléktúrára 2016. április 2-án, szombaton kerül sor.

Az e félévi túra során a Rendeki-hegyre (Fehér-kövek, Sümeg) indul egyetemi csapatunk vonattal. A gyalogtúra hossza összesen 6-7 km.

A tervezett útvonal:

  • Indulás Keszthelyről, a vasútállomásról, ápr. 2., szombat, 09.05-ös személyvonattal.
  • Érkezés Sümegre a vasútállomásra: 10.07-kor.
  • Gyalogtúra át a városon a Rendeki-hegyre, a Fehér-kövekre.
  • Visszaindulás Sümegről: 14.47-es vonattal (vagy 15.49-essel)
  • Érkezés Keszthelyre: 15.49-kor (vagy 16.45-kor)

TEK gyongybagolyKeszthelyi Táj és Ember Klub

Szeretettel hívunk mindenkit a Keszthelyi Táj és Ember Klub következő előadására!

Hivatásom, már van. Csak állást kell találjak! Természetvédelem, karrier és civilség Magyarországon

Előadó: Dr. Klein Ákos - természetvédelmi biológus, Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány ügyvezetője

Időpont: 2016.04.04 (hétfő) 18 óra

Helyszín: Keszthely „A” épület, XIROS KLUB

Az előadás után műhelybeszélgetésre kerül sor. A műhelybeszélgetés résztvevőitől egy gondolatot vagy kérdést várunk az előadással vagy az alapítvány honlapjával kapcsolatosan.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott Pőr Csilla, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Könyvtár és Levéltárának igazgatója, a Dékáni Titkárság vezetője részére.

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15. alkalmából Konkoly Thege Sándor Díjat adományozott Dr. Kovács József professzor emeritus részére, valamint Életfa Emlékplakett Arany Fokozata kitüntetésben részesítette Dr. Imely István ny. egyetemi docenst.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

tek koszkaKeszthelyi Táj és Ember Klub

Szeretettel hívunk mindenkit a Keszthelyi Táj és Ember Klub következő előadására!

Előadás címe: A Vértes jellemző élőhelyeiről, tájképi elemeiről, védett növényeiről
Előadó: Koszka Attila - természetvédelmi mérnök/gombaszakellenőr

Időpont: 2016.03.21 (hétfő) 18 ÓRA

Helyszín: Keszthely „A” ÉPÜLET, XIROS KLUB

Az előadások után műhelybeszélgetésre kerül sor. A műhelybeszélgetésen való részvétel feltétele a csatolt szemelvény tetszés szerinti fejezeteinek elolvasása.