Tisztelt Látogató, Kedves Olvasó!

Az Ön által most meglátogatott honlap a keszthelyi Georgikon Kar bemutatkozó oldalait tartalmazza, és egyben meghívót egy több mint 200 éve működő patinás intézmény modern arculatának megismerésére. Hagyományainkban, értékrendünkben támaszkodunk múltunkra, jelenünkben pedig minden erőnkkel törekszünk a mai kor követelményeinek megfelelő működést és jövőképet megalapozni. Az elmúlt évek Keszthelyen az építkezésről szóltak. Az öt karból álló Pannon Egyetem keretein belül folyamatos és kitartó munkával, a karok adta együttműködési lehetőségekkel élve jelentősen fejlesztettük oktatási palettánkat.

dekanA hasonló oktatási tevékenységgel bíró hazai karok versenyében a Georgikon erős és stabil pozíciót vívott ki magának. Sokan választanak bennünket, és az ennek okát firtató kérdésünkre egyre gyakrabban kapunk ilyen válaszokat: Szüleimtől, a nyílt napon, a barátaimtól, az ott tanulóktól azt hallottam, hogy jó, hogy érdemes Keszthelyen tanulni. Keszthely városa örömmel fogadja polgárává első éveseinket, és búcsúzik el tőlük már „gazdászokként” a sárgulási ünnepségen, a Festetics-kastély kertjében. Oktatóink felkészültsége, tudományos tevékenysége, a képzés minden szintjén széles körű kínálatot biztosító szakjaink elismertek hazánkban. Büszkék vagyunk arra, hogy angol nyelven is folyik oktatás intézményünkben. Képzéseink sikerességét első éveseinknek egy keszthelyi hagyomány keretében is bemutatjuk, amikor 50, 60 vagy éppen 70 év szolgálatért „öreg gazdászainknak” jubileumi diplomákat adunk át a tanévnyitón. Elsőseinket olyan életutak, példák elé állítjuk, amelyek bizonyítják az intézmény, az itt végzettek sikerét, elkötelezettségét és hivatástudatát. Ekkor különös jelentőséggel hangzik el a Georgikon jelmondata, amit mindannyian vallunk és magunkénak érzünk.

Így szól: „Úgy élj és emlékezz, hogy a mi becsületünk őrzője vagy.”

FSZ, BSc és MSc szakjaink a lehető legszélesebb agrár képzési kínálatot nyújtják az érdeklődőknek, amelyet jól kiegészít a turizmus-vendéglátás közgazdász képzés. Legtörekvőbb, legsikeresebb végzett mesterdiplomás hallgatóink doktori iskolánkban folytathatják választott témájukat, PhD doktori fokozatot szerezhetnek. A tanulás mellett a kollégium, a mellette működő sportlétesítmények, a könyvtár, a minden épületben kiépített internet-hozzáférés számtalan szabadidős tevékenységet kínál. Honlapunk aktívan kommunikál hallgatóinkkal, számos csatlakozási pontot ad napi és az aktuális félévhez kötődő munkájukhoz, akár otthonról is. Büszkék vagyunk arra is, hogy a NEPTUN elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszer virtuális felületein túl nálunk minden hallgató nevéhez arcot és konkrét emberi kontaktust is kapcsolhatunk. Szakfelelősök, tanulmányi ügyintézők, hivatali munkatársak segítik a beilleszkedést és a folyamatos munkát.

Egykori hallgatóinkkal a végzés után is tartjuk a kapcsolatot, karrierszolgáltatásaink mindnyájuk számára elérhetőek. Számos itt végzett hallgatónk gyermeke tanul nálunk. Egyre több volt hallgatónk segíti munkánkat szakmai együttműködések, gyakorlati helyek, kutatási projektek keretein belül. Részt vesznek a záróvizsgákon, munkahelyeket ajánlanak végzőseinknek. Ez a kapcsolatrendszer - egy értékes diploma mellett - a szakmai pálya minden szakaszában meghatározó. Hallgatóink részt vesznek a Kari Tanács ülésein, a Kar működését meghatározó döntési folyamatokban, kollégáinkkal együttműködve aktívan formálják a tanulmányi tevékenység és az ösztöndíjak követelményrendszereit. A Hallgatói Önkormányzat vezetésével számos klubot, programot, rendezvényt, öntevékeny csoportot működtetnek, oktatóinkkal közös rendezvényeket, programokat szerveznek. Közös érdekünk, hogy figyeljünk egymásra. Hallgatóinkat felnőttként kezeljük, de nem hagyjuk magukra őket döntéseikben. Ennek a közös tevékenységnek az eredményei adják jövőképünk egyik biztos pillérét.

Honlapunkon hasznos böngészést kívánok!

 

Tisztelettel és üdvözlettel

 

Dr. Polgár J. Péter
dékán