Dr. Kocsis Mihály

 

Tudományos ösztöndíjas

Telefonszám: (83) 545-334

E-mail cím: kocsis.mihaly[at]georgikon.hu

 

Önéletrajz

Curriculum Vitae (HUN)

Curriculum Vitae (ENG)

 

Kutatási terület

Földminősítés, talajtérképezés, talajtermékenység becslés

 

Oktatás

-

 

Tudományos közéleti tevékenység

-

 

Publikációk

Külföldi, idegen nyelvű lektorált impakt faktoros folyóiratban megjelent publikációk

Rajkai K., Tóth B., Barna Gy., Hernádi H., Kocsis M., Makó A., 2015: Particle-size and organic matter effects on structure and water retention of soils. Biologia 70 (11) (ISSN: 1336-9563, DOI: 10.1515/biolog-2015-0176). 1456–1461. (IF 2014: 0.827)

Hazai, magyar nyelvű megjelent kiadvány

Tóth G., Hengl, T., Hermann T., Makó A., Kocsis M., Tóth B., Berényi Üveges J. 2015: Magyarország mezőgazdasági területeinek talajtulajdonság-térképei. Az AIIR, MARTHA és LUCAS adatbázisok feltalalaj adatainak geostatisztikai feldolgozása alapján 250 m-es felbontásban (ISSN: 1831-9424, ISBN: 978-92-79-53018-0; DOI: 10.2788/673710). Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Környezet és Fenntarthatóság Intézet, Ispra, Olaszország.

Kocsis M., Dunai A., Makó A. 2017: A hazai talajok minősítése a növényspecifikus aszályérzékenységek becslések alapján. In: – Szabó P. (Szerk.), Kutatás–fejlesztés–innováció az agrárium szolgálatában (978-963-286-726-7), 277–282. Mazőgazda Lap- és Könyv Kiadó, Budapest.

Hazai, idegen nyelvű megjelent kiadvány

Makó A., Kocsis M., Barna Gy., Tóth G., 2017: Mapping the storing and filtering capacity of European soils (ISSN: 1018-5593, ISBN: 978-92-79-64940-0; DOI: 10.2788/156875). European Commission, DG Joint Research Centre, Ispra, Italy.

Hazai, magyar nyelvű lektorált folyóiratban megjelent publikációk

Kocsis M., Tóth G., Berényi Üveges J., Makó A., 2014: Az Agrokémiai Irányítási és Információs Rendszer (AIIR) adatbázis talajtani adatainak bemutatása és térbeli reprezentativitás-vizsgálata. Agrokémia és Talajtan 63 (2) (ISSN: 0002-1873). 223–248.

Kocsis M., Tóth G., Makó A., 2014: Mezőgazdasági területek földminősítése Magyarországon. Agrokémia és Talajtan 63 (2) (ISSN: 0002-1873). 371–391.

Kocsis M., Berényi Üveges J., Várszegi G., Sisák I., 2015: A MÉM NAK genetikus talajtérkép bemutatása és talajosztályozási kategóriáinak elemzése. Agrokémia és Talajtan 64 (1) (ISSN: 0002-1873). 53–72.

Kocsis M., Dunai A., Makó A., 2016: A földminősítési mutatószámok pontosítása nagyléptékű talajtérkép- és táblaszintű terméshozamadatok alapján. Agrokémia és Talajtan 65 (2) (ISSN: 0002-1873). 313–337.

Kocsis M., Dunai A., Tóth G., Makó A., 2017: Talajspecifikus aszályérzékenység becslése a kukorica (Zea mays L.) termésreakciók alapján. Növénytermelés 66 (1) (ISSN: 0546-8191). 49–73.

Hazai, idegen nyelvű lektorált folyóiratban megjelent publikációk

Martin G., Kocsis M., Menyhárt L., 2014: Assessing the of soil humus content in Zala County. Georgikon for Agriculture, A multidisciplinary journal in agricultural sciences 18 (2) (ISSN: 0239-1260). 53–69.

Sisák I., Kocsis M., Benő A., Várszegi G., 2015: Method development to extract spatial association structure from soil polygon maps. Hungarian Geographical Bulletin 64 (1) (ISSN: 2064-5031). 65–78.

Hazai konferencia kiadványokban megjelent publikációk

Kocsis M., Farsang A., 2007: Német talajbecslő eljárás alkalmazása Csongrád megyei mintaterületen. – In: Tóth T., Tóth G., Németh T., Gaál Z. (Szerk.), Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ. Keszthely, 2007. november 22-23. Konferencia kötete (ISBN: 978-963-87616-3-7), 111–118. Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet – Pannon Egyetem, Budapest – Keszthely.

Kocsis M., Farsang A., Makó A., 2008: Csongrád megyei mintaterület termőhely minősítése a hazai földértékelési gyakorlat és az új D-e-Meter rendszer tükrében. – In: Simon L. (Szerk.), Nyíregyházi Talajtani Vándorgyűlés, 2008. május 28-29. Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés konferencia kiadványa (ISSN: 1216-9560; ISBN: 978-963-9909-03-8), 601–609. Talajvédelmi Alapítvány – Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.

Kocsis M., 2010: Nagy agyagtartalommal rendelkező csernozjom talajok iterációs termékenységi becslése békés megyei mintaterületen. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum (CD-ROM) (ISBN: 978-963-9639-36-2). Keszthely, 2010. március 25.

Herman T., Kocsis M., Tóth G., 2010: Termőföldek minősítése ma. – In: Dömsödi J. (Szerk.), Bírtokpolitika – Földkérdés – Vidékfejlesztés Országos Szeminárium konferencia kötete (ISBN: 978-963-9883-64-2). Székesfehérvár; 2010. november 3–4.

Kocsis M., Farsang A., Makó A., 2011: Talajváltozatok termékenység-becslése talajtérképeken alapuló mintaterületi adatbázisok alapján. – In: Farsang A., Ladányi Zs. (Szerk.), Szegedi Talajtani Vándorgyűlés, 2010. szeptember 3-4. Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés konferencia kiadványa (ISBN: 978-963-306-089-6), 25–33. Talajvédelmi Alapítvány, Gödöllő, 2011.

Makó A., Tóth B., Kocsis M., Hernádi H., 2013: Talajtérképi információkon alapuló talajfizikai becslőmódszerek alkalmazása a növénytermesztésben és a környezetvédelemben. – In: Janda T. (Szerk.), II. ATK Tudományos Nap; 2013. november 8., Martonvásár. Rendezvény összefoglaló kötete (ISBN: 978-963-8351-41-8), 148–151. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutató Központ, Martonvásár.

Gór A., Kocsis M., Sisák I., 2014. A kezelési egységek szerepe a precíziós növénytermesztésben. LVI. Georgikon Napok online kiadása (ISBN 978-963-9639-60-7). Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely, 2014 október 2-3.

Nemzetközi konferencia kiadványokban megjelent publikációk

Kocsis M., Makó A., Farsang A., 2008: Comparison of different land evaluation methods and soil productivity investigating a study area in County Csongrád (Hungary). – In: Čelková, A. (Ed.), 16th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day; Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system (ISBN: 978-80-89139-16-3). Bratislava, Slovakia, 13 November 2008. (CD–ROM).

Kocsis M., Makó A., Farsang A., 2008: Nagy agyagtartalmú mezőségi talajok vízellátotság szerinti termőhely-specifkus termekenységi vizsgálata egy dél-tiszántúli mintaterületen. – In: Horváth J., Bodnár K., Gosa, V., Majzinger I., Monostori T., Pet, E., Szűcsné Péter J. (Szerk.), „Mezőgazdaság és vidék a klímaváltozás és a válság szorításában” című IX. Wellmann Oszkár Nemzetközi Tudományos Konferencia, Agrár és Vidékfejlesztési Szemle (ISSN:1788-5345) konferencia kötete (CD-ROM). 598–603. Hódmezővásárhely, 2010. április 22.

Kocsis M., Makó A., Farsang A., 2010: The productivity assessment of soil varieties with high clay content in an irrigated arable sampling area in South Hungary. – In: Čelková, A. (Ed.), 18th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day; Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system (ISBN: 978-80-89139-21-7). Bratislava, Slovakia, 11 November 2010. (CD-ROM).

Kocsis M., Makó A., Pőcze T., Sisák I., Farsang A., Dunai A., 2011: Country-scale and variation level estimation of the Hungarian soils fertility. – In: Tóth G., Németh T. (Eds.), Land Quality and Land Use Information – in the European Union –; Keszthely, Hungary, 26-27 May 2011. Konferencia kötete (ISBN: 978-92-79-17600-5); CD-ROM. Hungarian Academy of Sciences – University of Pannonia – European Commission (Joint Research Centre, DG Environment, Eurostat), Keszthely.

Kocsis M., Makó A., Dunai A., Tóth G., 2013: The fertility of Chernozem soils depending on water and nutrient supply. – In: Nagy J. (Ed.), 12th Alps-Adria Scientific Workshop; Opatija, Doberdò, Venezia – Croatia – Italy, 18-23 March 2013. Növénytermelés, Volume 62., Supplement, (ISSN: 0546–8191). 347–350.

Sisák I., Kocsis M., Benő A., 2013: A Balaton vízgyűjtő nagy részletességű talajtérképének továbbfejlesztése digitális talajtérképezési módszerekkel. – In: Zákány B., Faur K. B. (Szerk.), IX. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia összefoglaló kötete (ISBN: 978-963-358-032-5). 2013. június 13–15, Miskolc, Magyarország. 364–370. Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar.

Sisák I., Kocsis M., Benő A., 2013: Egy nagy részletességű országos mezőgazdasági talajtérkép publikációja a Georgikon Térképszerveren. – In: Zákány B., Faur K. B. (Szerk.), IX. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia összefoglaló kötete (ISBN: 978-963-358-032-5). 2013. június 13–15, Miskolc, Magyarország. 537–542. Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar.

Sisák I., Busznyák J., Kocsis M., Benő A., 2014: Soil-related map servers in Hungary and their role in the development of knowledge-intentensive services. – In: Horváth J., Bodnár K., Gosa, V., Majzinger I., Monostori T., Pet, E., Szűcsné Péter J. (Eds.), 13th Wellmann International Scientific Conference, Hódmezővásárhely, Hungary, 24 April 2014. Review on Agriculture and Rural Development (ISSN: 2063-4803), Volume 3 (1)., 2014. 244–249.

Kocsis M., Makó A., Dunai A., 2014: Estimation of soil water retention based on soil mapping informations and it’s application int the examination of the fertility and climate sensivity of soils. – In: Nagy J. (Ed.) 13th Alps-Adria Scientific Workshop. Villach, Ossiacher See, Austria, 28. April – 3. May 2014. Crop production, Volume 63., Supplement (DOI: 10.12666). 253–256.

Kocsis M., Dunai A., Makó A., 2015: Estimation of climate sensitivity of Hungarian soils based on NPCPD database. – In: Hermann T., Tóth G., Kismányoky T., Dunai A. (Eds.), Land Quality and Landscape Processes International Conference (ISSN: 1018-5593). 70–74. Keszthely, Hungary, 2-4 June 2015, University of Pannónia – European Commission Joint Research, European Environmental Agency – Chinese Academy of Sciences Institute of Soil Science.


Hazai konferencia kiadványokban megjelent összefoglalók

Kocsis M., Makó A., Tóth G., Marth P., 2012: Az országos Agrokémiai Információs és Irányítási Rendszer (AIIR adatbázis) részletes talajtani bemutatása. Miskolci Talajtani Vándorgyűlés, 2012. augusztus 23-24.

Kocsis M., Tóth G., Makó A., 2014: Az Agrokémiai Irányítási és Információs Rendszer (AIIR) adatbázis talajadatainak térinformatikai állományba történő feldolgozása. Keszthelyi Talajtani Vándorgyűlés, 2014. szeptember 4-6.

Sisák I., Kocsis M., Benő A., Berényi Üveges J., Várszegi G., 2014: 1:200 000 méretarányú MÉM-NAK genetikus talajtérkép átdolgozott vektoros állománya. Keszthelyi Talajtani Vándorgyűlés, 2014. szeptember 4-6.

Makó A., Tóth B., Rajkai K., Kocsis M., 2014: A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak becslése 1:10.000 üzemi talajtérképek információtartalma alapján. Keszthelyi Talajtani Vándorgyűlés, 2014. szeptember 4-6.

Sisák I., Kocsis M., Benő A., Várszegi G., 2014: A MÉM-NAK genetikus talajtérkép felhasználása a talaj-osztályozási rendszer fejlesztésére. Keszthelyi Talajtani Vándorgyűlés, 2014. szeptember 4-6.

Sisák I., Kocsis M., Gór A., Benő A., 2014: A precíziós gazdálkodás egyik következménye: kutatás és gyakorlat közeledése. Keszthelyi Talajtani Vándorgyűlés, 2014. szeptember 4-6.

Kocsis M., Tóth G., Berényi Üveges J., Makó A., 2016: Országos talaj-specifikus aszályérzékenység térképek. Debreceni Talajtani Vándorgyűlés, 2016. szeptember 1-3.

Kassai P., Kocsis M., Sisák I., 2016: A geológiai viszonyok és egyes talajtulajdonságok összefüggései a Balaton vízgyűjtőjén. Debreceni Talajtani Vándorgyűlés, 2016. szeptember 1-3.

Nemzetközi konferencia kiadványokban megjelent összefoglalók

Kocsis M., Makó A., Farsang A., 2009: Soil fertility assessment of soil variaties with high clay content in an irrigated arable pilot area in the South of Hungary. Bridging the Centuries konferencia és tereptanulmányút. Budapest, Hungary, 2009. szeptember 16-17.

Kocsis M., Makó A., Farsang A., 2010: Soil fertility assessment of chernozem soil varieties with high clay content area in South Hungary. International Conference on Soil Fertility and Soil Productivity. Humboldt University, Berlin, Germany, 17-20 March 2010.

Kocsis M., Makó A., Farsang A., Dunai A., Tóth G., 2011: Specifying of the land quality estimation based on the data of large-scale soil mapping. 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania (Crete), Greece, 6-10. June 2011.

Kocsis M., Ivits É., Tóth G., Makó A., Dunai A., 2012: Examination of the relationships between soil fertility indicators estimated to hungarian arable lands and normalized difference vegetation indices measured with remote sensing. 4th International Congress EUROSOIL 2012. Bari, Italy, 2-6 July 2012.

Kocsis M., Tóth B., Tóth G., Makó A., 2013: Prediction of the water retention of salt affected soils in Csongrád County according the available soil map information. Utilization and protection of halophytes and salt-affected landscapes, COST Action FA0901 Workshop and IUSS Conference. Kecskemét, Hungary, 4-6. September 2013.

Makó A., Tóth B., Kocsis M., Tóth G., 2013: Water retention estimation of Hungarian salt affected soils using the MARTHA database and soil map information. Utilization and protection of halophytes and salt-affected landscapes, COST Action FA0901 Workshop and IUSS Conference. Kecskemét, Hungary, 4-6. September 2013.

Hazai konferenciákon, tudományos intézetekben elhangzott előadások

Kocsis M., 2010: Nagy agyagtartalommal rendelkező csernozjom talajok iterációs termékenységi becslése békés megyei mintaterületen. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely, 2010. március 25.

Kocsis M., Makó A., Farsang A., 2010: Talajváltozatok termékenység-becslése hazai genetikus térképeken nyugvó mezőgazdasági adatbázisok alapján. Pannon Tudományos Nap; Nagykanizsa, 2010. október 13.

Herman t., Kocsis M., Tóth G., 2010: Termőföldek minősítése ma. Bírtokpolitika – Földkérdés – Vidékfejlesztés Országos Szeminárium. Székesfehérvár; 2010. november 3–4.

Sisák I., Kocsis M., Benő A., 2013: Egy nagy részletességű országos mezőgazdasági talajtérkép publikációja a Georgikon Térképszerveren. IX. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. Miskolc, Magyarország, 2013. június 13–15.

Makó A., Tóth B., Kocsis M., Hernádi H., 2013: Talajtérképi információkon alapuló talajfizikai becslőmódszerek alkalmazása a növénytermesztésben és a környezetvédelemben. II. ATK Tudományos Nap, 2013. november 8.

Kocsis M., Tóth G., Makó A. 2014: Az Agrokémiai Irányítási és Információs Rendszer (AIIR) adatbázis talajadatainak térinformatikai állományba történő feldolgozása. Keszthelyi Talajtani Vándorgyűlés, 2014. szeptember 4-6.

Makó A., Tóth B., Rajkai K., Kocsis M., 2014: A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak becslése 1:10.000 üzemi talajtérképek információtartalma alapján. Keszthelyi Talajtani Vándorgyűlés, 2014. szeptember 4-6.

Sisák I., Kocsis M., Benő A., Várszegi G., 2014: A MÉM-NAK genetikus talajtérkép felhasználása a talaj-osztályozási rendszer fejlesztésére. Keszthelyi Talajtani Vándorgyűlés, 2014. szeptember 4-6.

Sisák I., Kocsis M., Gór A., Benő A., 2014: A precíziós gazdálkodás egyik következménye: kutatás és gyakorlat közeledése. Keszthelyi Talajtani Vándorgyűlés, 2014. szeptember 4-6.

Gór A., Kocsis M., Sisák I., 2014. A kezelési egységek szerepe a precíziós növénytermesztésben. LVI. Georgikon Napok. Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely, 2014 október 2-3.

Kocsis M., Makó A., 2016: A klímaváltozáshoz alkalmazkodó növénytermesztést megalapozó talaj-specifikus aszályérzékenység térképek. Pécsi Akadémiai Bizottság, VI. számú Agrártudományok Szakbizottság, Talajerőgazdálkodási és Agrotechnikai Munkabizottság, Magyar Talajtani Társaság, Talajfizikai Szakosztály közös előadó napja. Keszthely, 2016. június 2.

Kocsis M., Tóth G., Berényi Üveges J., Makó A., 2016: Országos talaj-specifikus aszályérzékenység térképek. Debreceni Talajtani Vándorgyűlés, 2016. szeptember 1-3.

Nemzetközi konferenciákon, tudományos intézetekben elhangzott előadások

Sisák I., Kocsis M., 2013: Incorporation of erosion factors into a complex high resolution digital elevation modell. Nemzetközi Eróziós Kerekasztal. MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet. Magyarország, Budapest, 2013. december 11.

Sisák I., Busznyák J., Kocsis M., Benő A., 2014: Soil-related map servers in Hungary and their role in the development of knowledge-intentensive services. 13th Wellmann International Scientific Conference. 24 April 2014, Hódmezővásárhely, Hungary.

Sisák I., Benő A., Kocsis M., 2014: Management zone delineation and yield constraints in a field under precision management. Agricultural Informatics 2014 Conference. 13-15. November 2014, Debrecen, Hungary.

Hazai konferenciákon bemutatott poszterek

Kocsis M., Farsang A., 2007: Német talajbecslő eljárás alkalmazása Csongrád megyei mintaterületen. Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ. Keszthely, 2007. november 22-23.

Kocsis M., Farsang A., Makó A., 2008: Csongrád megyei mintaterület termőhely minősítése a hazai földértékelési gyakorlat és az új D-e-Meter rendszer tükrében. Nyíregyházi Talajtani Vándorgyűlés, 2008. május 28-29.

Kocsis M., Farsang A., Makó A., 2010: Talajváltozatok termékenység-becslése talajtérképeken alapuló mintaterületi adatbázisok alapján. Szegedi Talajtani Vándorgyűlés, 2010. szeptember 3-4.

Kocsis M., Makó A., Tóth G., Marth P., 2012: Az országos Agrokémiai Információs és Irányítási Rendszer (AIIR adatbázis) részletes talajtani bemutatása, Miskolci Talajtani Vándorgyűlés, 2012. augusztus 23-24.

Sisák I., Kocsis M., Benő A., 2013: A Balaton vízgyűjtő nagy részletességű talajtérképének továbbfejlesztése digitális talajtérképezési módszerekkel. IX. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. 2013. június 13–15, Miskolc, Magyarország.

Sisák I., Kocsis M., Benő A., Berényi Üveges J., Várszegi G., 2014: 1:200 000 méretarányú MÉM-NAK genetikus talajtérkép átdolgozott vektoros állománya. Keszthelyi Talajtani Vándorgyűlés, 2014. szeptember 4-6.

Sisák I., Kalfsbeek-Dobóczi A., Benő A., Henger G., Zsédely H., Kocsis M., 2016: Mit mond a precíziós elemzés a gazda számára? II. Precíziós Gazdálkodás (PREGA) Konferencia. Budapest, 2016. február 24.

Kassai P., Kocsis M., Sisák I., 2016: A geológiai viszonyok és egyes talajtulajdonságok összefüggései a Balaton vízgyűjtőjén. Debreceni Talajtani Vándorgyűlés, 2016. szeptember 1-3.

Nemzetközi konferenciákon bemutatott poszterek

Kocsis M., Makó A., Farsang A., 2008: Comparison of different land evaluation methods and soil productivity investigating a study area in County Csongrád (Hungary). 16th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day; Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system. Bratislava, Slovakia, 13 November 2008.

Kocsis M., Makó A., Farsang A., 2009: Soil fertility assessment of soil variaties with high clay content in an irrigated arable pilot area in the South of Hungary. Bridging the Centuries konferencia és tereptanulmányút. Budapest, 2009. szeptember 16-17.

Kocsis M., Makó A., Farsang A., 2010: Soil fertility assessment of chernozem soil varieties with high clay content area in South Hungary. International Conference on Soil Fertility and Soil Productivity. Humboldt University, Berlin, Germany, 17-20 March 2010.

Kocsis M., Makó A., Farsang A., 2010: Nagy agyagtartalmú mezőségi talajok vízellátotság szerinti termőhely-specifkus termekenységi vizsgálata egy dél-tiszántúli mintaterületen. „Mezőgazdaság és vidék a klímaváltozás és a válság szorításában” című IX. Wellmann Oszkár Nemzetközi Tudományos Konferencia. Magyarország, Hódmezővásárhely, 2010. április 22.

Kocsis M., Makó A.,. Farsang A., 2010: The productivity assessment of soil varieties with high clay content in an irrigated arable sampling area in South Hungary. 18th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day; Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system. Bratislava, Slovakia, 11 November 2010.

Kocsis M., Makó A., Pőcze T., Sisák I., Farsang A., Dunai A., 2011: Country-scale and variation level estimation of the Hungarian soils fertility. Land Quality and Land Use Information in the European Union. Keszthely, Hungary, 26-27 May 2011.

Kocsis M., Makó A., Farsang A., Dunai A., Tóth G., 2011: Specifying of the land quality estimation based on the data of large-scale soil mapping. 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania (Crete), Greece, 6-10. June 2011.

Kocsis M., Ivits É., Tóth G., Makó A., Dunai A., 2012: Examination of the relationships between soil fertility indicators estimated to hungarian arable lands and normalized difference vegetation indices measured with remote sensing. 4th International Congress EUROSOIL 2012. Bari, Italy, 2-6 July 2012.

Kocsis M., Makó A., Dunai A., Tóth G., 2013: The fertility of Chernozem soils depending on water and nutrient supply. 12th Alps-Adria Scientific Workshop. Opatija, Doberdò, Venezia – Croatia – Italy, 18-23 March 2013.

Kocsis M., Tóth B., Tóth G., Makó A., 2013: Prediction of the water retention of salt affected soils in Csongrád County according the available soil map information. Utilization and protection of halophytes and salt-affected landscapes, COST Action FA0901 Workshop and IUSS Conference. Kecskemét, Hungary, 4-6. September 2013.

Makó A., Tóth B., Kocsis M., Tóth G., 2013: Water retention estimation of Hungarian salt affected soils using the MARTHA database and soil map information. Utilization and protection of halophytes and salt-affected landscapes, COST Action FA0901 Workshop and IUSS Conference. Kecskemét, Hungary, 4-6. September 2013.

Kocsis M., Makó A., Dunai A., 2014: Estimation of soil water retention based on soil mapping informations and it’s application int the examination of the fertility and climate sensivity of soils. 13th Alps-Adria Scientific Workshop. Villach, Ossiacher See, Austria, 28. April – 3. May 2014.

Kocsis M., Dunai A., Makó A., 2015: Estimation of climate sensitivity of Hungarian soils based on NPCPD database. Land Quality and Landscape Processes International Conference. Keszthely, Hungary, 2-4 June 2015.

Keszthely, 2018. április 4.