SZEMÉLYI ADATLAP

 

 

 

 

 

Név: Dr. Bartos ádám

Születési év: 1969.

Végzettség, szakképzettség: okleveles agrármérnök (1995. ART Olsztyn, Lengyelország), lótenyésztő szakmérnök (1998. PATE, Kaposvár), lovasoktató (1992. ZG-TTKF Varsó, Lengyelország), lovastúra-vezető (2006. Veszprémi Egyetem TTTI, Keszthely)

Korábbi munkahely, munkakör: Rádiházai Ménes, telepvezető; Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely; Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft., lovasiskola vezető

Munkahely, munkakör: Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely; Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék; egyetemi adjunktus, ménesgazda fsz. szakfelelős

Tudományos fokozat: PhD (Keszthely, 2004.) Állattenyésztéstudomány

Oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban eltöltött idő):

Takarmányozástan, Takarmányozás technológiája, Keveréktakarmány gyártás, forgalmazás, Termékfeldolgozás, Lótakarmányozás és tartástechnológia, Lovasturizmus, Lovaskultúra és Hagyományok, Szakosított lovaglás, valamint a ménesgazda szakon Lóhasználat és hajtási ismeretek, Lovaglási lovasoktatási ismeretek, Lótenyésztés, Lovassport szervezés, Lovasetika tantárgyak oktatása. Szakdolgozatok és TDK dolgozatok témavezetése nappali és posztgraduális szakokon. Lovatúra-vezetői OKJ-s tanfolyam vezetője. Oktatásban eltöltött idő: 12 év.

Szakmai, tudományos munkásság:

Baromfiélettani, takarmányozási vizsgálatok kutatások, lovas képzések szakmai irányítása. Nappali szakdolgozatos hallgatóinak száma: 42; TDK országos fordulón részt vett hallgatók: 1; Publikációk száma: 64; ebből referált folyóiratban: 23; kari jegyzetek (CD-ROM) száma: 8; könyvrészlet: 1; citáció: 45, impakt faktor: 3,063.

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

Sportlótenyésztők Országos Egyesülete

Zala Megyei Lovasszövetség, elnökségi tag

Magyar Lovas Turisztikai Szövetség

MTA köztestületi tag

Magyar Lovasszövetség licences edzője díjlovagló, díjugrató szakágakban

Magyar Lovasszövetség versenybírója díjugrató szakágban

 

Nyelvtudás:

német középfok "C"

angol középfok "A"

lengyel szakmai anyaggal bővített felsőfok "C"

 

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk:

 

1.      Bartos Á., Bányai A., Bokor Á., Pál L., Tóth G., Dublecz K. (2001): Eltérő energiaiatartalmú nevelő és befejező tápok hatása a brojlercsirkék teljesítményére és testösszetételére. Állattenyésztés és Takarmányozás 2001. 50. 4. 363-373.

 

2.      Pál L., Dublecz K., Husvéth F., Wágner L., Bartos Á., Kovács G., R. Grossmann (2002): Effect of Glukagon and Insulin on Plasma Glukose, Triglyceride and Triglycerine-Rich Lipoprotein Concentrations in Laying Henns Fed Diets Containing Different Types of Fats. Poultry Science 81: 1694-1702 IF: 1,052

 

3.      Pál L., Dublecz K., Husvéth F., Wágner L., Bartos Á., Kovács G. (2002): Effect of dietary fats and vitamin E on fatty acid composition, vitamin A and E content and oxidative stability of egg yolk. Archiv für Geflügelkunde 66 (6): 251-257 IF: 0,198

 

  1. Bartos Á., Pál L., Bányai A., Horváth P., Wágner L., Dublecz K. (2004): A halolaj és különböző növényi olajok hatása brojlercsirkék teljesítményére, a hús élvezeti értékére, valamint a szövetek zsírsavösszetételére. Állattenyésztés és Takarmányozás 53. 1. 63-78.

 

  1. Bartos Á., Bányai A., Csikós J., Pál L., Wágner L., Dublecz K. (2005): The effect of lysine and sulphuric amino acid content of grower and finisher diets on the performance and the carcass composition of broiler chicks. Állattenyésztés és Takarmányozás, 54. 4. 387-398

 

  1. Szabó Szilvia, Bartos Ádám (2006): A lótartás állatvédelmi kérdései, Tartástechnológia hatása a lovak jóllétére. Animal welfare, etológia és tartástechnológia II. évfolyam, 2. szám 82-96.

 

  1. Petrovics Eszter, Bokor Árpád, Bartos Ádám (2005): A tenyészértékbecslés lehetőségei a sportlótenyésztésben. Lovas Nemzet XI. évfolyam 1. szám 26-27.

 

  1. Katalin Németh, M. Mézes, T. Gaál, Á. Bartos, K. Balogh and F. Husvéth (2004): Effect of supplementation with methionine and different fat souces on the glutatthione redox system of growing chickens. Acta Veterinaria Hungarica 52 (3) p. 369-378. IF: 0,500

 

  1. Balázs Kucska, László Pál, Tamás Müller, Márk Bódis, Ádám Bartos, László Wágner, Ferenc Husvéth, and Miklós Bercsényi (2006): Changing a fat content and fatty acid profile of reared pike (Esox lucius) fed two different diets. Aquaculture Research 37. 96-101. IF:0,665

 

  1. Németh Katalin, Balogh Krisztián, Bartos Ádám (2004): Metionin-kiegészítés hatása eltérő telítettségű zsírokkal takarmányozott brojlercsirkék májának redukált glutation tartalmára. Állattenyésztés és Takarmányozás 53. 3. 269-277.

 

Kari jegyzetek, oktatási anyagok:

 

Bartos Ádám, Bányai Adél, Stiller Szilárd (2004): Lótakarmányozás és tartástechnológia. oktatási segédlet CD-ROM

 

Bartos Ádám, Bányai Adél (2005): Bevezetés a lovasturizmusba. oktatási segédlet CD_ROM

 

Bányai Adél, Bartos Ádám (2006): Lovaskultúra és hagyományok. Oktatási segédlet CD-ROM

 

Bartos Ádám – Bányai Adél – Tóth Éva (2011): Lovasturizmus. Oktatási segédlet a Ménesgazda szakos hallgatók számára (digitális tananyag)

 

Bartos Ádám – Bányai Adél (2012): Lóhasználat és hajtási ismeretek. Oktatási segédlet a Ménesgazda szakos hallgatók számára (digitális tananyag)

 

Bartos Ádám (2012): Lótenyésztés. Oktatási segédlet a Ménesgazda szakos hallgatók számára (digitális tananyag)

 

Bartos Ádám (2012):  Lovaglási és lovasoktatási ismeretek. Oktatási segédlet a Ménesgazda szakos hallgatók számára (digitális tananyag)

 

Bartos Ádám (2012):  Lovassport szervezés. Oktatási segédlet a Ménesgazda szakos hallgatók számára (digitális tananyag)

 

Bartos Ádám (2011): Lovak elhelyezése és takarmányozása. In: Lótenyésztés szerk. Pongrácz László Dr. TÁMOP 4.1.2. tananyag

 

PhD disszertáció:

 

Bartos Ádám: A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok brojlercsirkékkel. 138 p. 2003. (PhD)