Állattudományi  Tanszék

Állattan és Akvakultúra Csoport


Alapítás: 1964., újjáalakulás 2003.
A tanszéki csoport vezetője: Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 83-545-360
Helye: „A” épület

A csoport tevékenységének bemutatása

A csoport feladata az állattannal kapcsolatos tantárgyak oktatása, beleértve a vad- és halgazdálkodást és a természetvédelem zoológiai vonatkozásait is.

A csoport kutatási területei

A csoport oktatói és doktorandusz hallgatói többirányú kutatási tevékenységet folytatnak.

Az egyik jelentős kutatási terület hagyományosan a halbiológiai és halászati kutatásoké, ahol jelenleg több kutatólaborban folynak a vizsgálatok. Jelenleg folyó kutatás pl. az angolna mesterséges szaporításának kutatása, ragadozó halfajok mesterséges nevelésének kutatása, androgenezis-kutatások többféle halfajon.

A vadbiológiai kutatások szintén nagy hagyományokra tekintenek vissza. Jelenleg a kutatások kiterjednek több hazai gímszarvas- dámvad- őz- és vaddisznóállomány vizsgálatára, különös tekintettel a kondícióra, szaporaságra és egészségi állapotra (pl. tüdőférgek, bélférgek és bagócsok).

A harmadik kutatási terület a tanszéken a poloskákhoz kötődik. Ezen belül jelentős a különböző hazai – főleg természetvédelmi – területek faunafeltárása, a poloskák növényvédelmi szerepének kutatása, fák poloskanépességének vizsgálata, továbbá a délkelet-ázsiai bodobácsfajok rendszertani vizsgálata.

További rovartani kutatási terület a tanszéken a díszfák rovarfaunájának vizsgálata, különös tekintettel a fatetvekre és a kabócákra.

A csoport oktatási területei

A tanszéki csoportban folyik az Állattan I. és II. és Állattan nevű tantárgyak oktatása az osztatlan agrármérnök és természetvédelmi mérnök, ill. a mezőgazdasági mérnök hallgatók számára, míg a vidékfejlesztő agrármérnöki szakon az Állattenyésztés biológiai alapjai tantárgy oktatásában veszünk részt. Az előadásokon a hazai állatvilág fontosabb csoportjainak ismertetésén túlmenően a sejttan, evolúció és állatföldrajz alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A gyakorlatokon a szövettanon kívül összehasonlító anatómiai-morfológiai témák kerülnek elő.

A csoporthoz tartozik a Természetvédelmi mérnök alap- és mesterszak számos tantárgyának oktatása, így alapszakon a Természetvédelmi állattan, az Erdészeti ismeretek, Halászati ismeretek és a Vadászati ismeretek, a Természetvédelmi jog és szakigazgatás, vagy a Növény- és állatkereskedelem; a Növénytudományi Tanszékkel megosztva pedig a Terepi vizsgálati módszerek, Élőhely- és fajvédelem, Növény- és állatkereskedelem, mesterszakon az Európa védett természeti területei, Kárpát-medence természetvédelmi értékei, Flóra- fauna- és élőhelytérképezés, Természeti állapotfelmérés, hatásvizsgálat és kezelési terv.

Állattenyésztő mérnök mesterszakon a csoport oktatja az Intenzív haltenyésztés, Állatvédelem, Kutyatenyésztés és Vadgazdálkodás tárgyakat.

Osztatlan agrármérnök-képzésben még említendő az Erdő- és vadgazdálkodás és a Haltenyésztés.

A növényvédelmi szakmérnöki szakon részt veszünk a Növényvédelmi állattan rendszertani részének oktatásában.

Szabadon választható tantárgyaink igen népszerűek: Vadgazdálkodás és vadászat I. és II., Kutyatenyésztés, a Halgenetika vagy az Akvarisztika.

Doktorképzésben mi oktatjuk az Állatrendszertan és morfológia, Gerinces állatok sejt- és szövettana és a Gerinctelen állatok védelme c. tárgyakat.

Évente átlagosan 10-15 hallgató készíti a csoportban a fenti témakörökből szak- és diplomadolgozatát.

A csoport gondozza a Természetvédelmi mérnök alap- és mesterszakot, itt található a szakvezető is.

A tanszék gondozásában megjelenő oldalak és oktatási segédletek...

Halgenomika Kutatócsoport

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0059  tananyagfejlesztés

A csoport munkatársai

Név Beosztás Telefon E-mail
Dr. Kondorosy Előd CSc egyetemi tanár 5360 kondorosy[at]georgikon.hu
Dr. Bercsényi Miklós PhD professor emeritus 5395 bm[at]georgikon.hu
Dr. Kovács Szilvia PhD adjunktus 5311 kovacs-sz[at]georgikon.hu
Dr. Havasi Máté tudományos főmunkatárs, csoportvezető 5395 havasi.mate{at}georgikon.hu
Dr. Orbán László tudományos tanácsadó 5395 orban[at]georgikon.hu
Dr. Szabolcsi Zoltán tudományos főmunkatárs 5395 szabolcsi.zoltan[at]georgikon.hu
Bernáth Zsolt tanszéki technikus 5168, 5146 bernath-zs[at]georgikon.hu
Sáringer-Kenyeres Marcell PhD hallgató   marcell.saringer[at]gmail.com
Beliczky Gábor egyetemi tanársegéd  5395 gbeliczky[at]georgikon.hu
Bánó Bálint tanszéki mérnök 5395 bano.balint@georgikon.hu
Merth János tanszéki mérnök 5395 merth[at]georgikon.hu