Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék

Állattan és Akvakultúra Csoport


Alapítás: 1964., újjáalakulás 2003.
A tanszéki csoport vezetője: Dr. Bercsényi Miklós egyetemi tanár
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16. Tel.: 83-545-360
Helye: „A” épület

A csoport tevékenységének bemutatása

A tanszék feladata az állattannal kapcsolatos tantárgyak oktatása, beleértve a vad- és halgazdálkodást és a természetvédelem zoológiai vonatkozásait is.

A csoport kutatási területei

A tanszék oktatói és doktorandusz hallgatói többirányú kutatási tevékenységet folytatnak.

Az egyik jelentős kutatási terület hagyományosan a halbiológiai és halászati kutatásoké, ahol jelenleg több kutatólaborban folynak a vizsgálatok. Jelenleg folyó kutatás pl. az angolna mesterséges szaporításának kutatása, ragadozó halfajok mesterséges nevelésének kutatása, androgenezis-kutatások többféle halfajon.

A vadbiológiai kutatások szintén nagy hagyományokra tekintenek vissza. Jelenleg a kutatások kiterjednek több hazai gímszarvas- dámvad- őz- és vaddisznóállomány vizsgálatára, különös tekintettel a kondícióra, szaporaságra és egészségi állapotra (pl. tüdőférgek, bélférgek és bagócsok).

A harmadik kutatási terület a tanszéken a poloskákhoz kötődik. Ezen belül jelentős a különböző hazai – főleg természetvédelmi – területek faunafeltárása, a poloskák növényvédelmi szerepének kutatása, fák poloskanépességének vizsgálata, továbbá a délkelet-ázsiai bodobácsfajok rendszertani vizsgálata.

További rovartani kutatási terület a tanszéken a díszfák rovarfaunájának vizsgálata, különös tekintettel a fatetvekre és a kabócákra.

A tanszék oktatási területei

A tanszéken az Állattan I. és II. című tantárgy oktatása folyik az agrármérnök és az agrárkémikus agrármérnök hallgatók számára, míg a növényorvos szakon az Állattan és állatélettan I., a gazdasági agrármérnöki szakon az Állattan és állatélettan tantárgyak oktatása folyik (valamennyi „A” típusú tantárgy). Az előadásokon a hazai állatvilág fontosabb csoportjainak ismertetésén túlmenően a sejttan, evolúció, állatföldrajz, állatökológia és etológia alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A gyakorlatokon a szövettanon kívül összehasonlító anatómiai-morfológiai témák kerülnek elő.

A tanszék oktatói részt vesznek a környezettudományi szakon folyó Természetvédelem, és tantárgyfelelősként a növényorvosi második szint Rovarrendszertan tantárgy oktatásában.

A „B” tantárgyak igen népszerűek: Vadgazdálkodás és vadászat I. és II., Haltenyésztés, Állatökológia, Természetvédelmi állattan, ill. „C” tantárgyunk a Halgenetika.

Évente átlagosan 10-15 hallgató készíti a tanszéken a fenti témakörökből a diplomamunkáját.

A tanszék gondozásában megjelenő oldalak és oktatási segédletek...

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0059  tananyagfejlesztés

A tanszék munkatársai:

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Bercsényi Miklós PhD

egyetemi tanár, tanszéki csoportvezető

5329

 bm@georgikon.hu

Dr. Kondorosy Előd CSc

egyetemi docens, 

5360

kondorosy@georgikon.hu

Dr. Kovács Szilvia PhD

egyetemi tanársegéd

5311

kovacs-sz@georgikon.hu

Paprika Anikó

egyetemi tanársegéd

5146

paprikaansa@freemail.hu

Merth János

tanszéki mérnök

5329

merth@georgikon.hu

Bernáth Zsolt

tanszéki szakmunkás

5168

bernath-zs@georgikon.hu

Fábics Anita PhD hallgató   anita.fabics@gmail.com

Lőkkös Andor

PhD hallgató

5146

a.lokkos@gmail.com

Varga Katinka

PhD hallgató

5146

vrgktnk@gmail.com

Fülep Teofil

PhD hallgató

5146

f.teo73@freemail.hu

Angyal Dorottya

PhD hallgató

5146

angyal.dorottya@gmail.com

Beliczky Gábor PhD hallgató 5395 gbeliczky@gmail.com
Horváth Zoltán PhD hallgató 5395 hhori2@gmail.com
Baliko Timea PhD hallgató 5395 timea.baliko@gmail.com

Felföldi Zoltán

PhD hallgató

5329

felfoldizoli@gmail.com

Havasi Máté

tanszéki mérnök

5329

havasi.mt@gmail.com

Németh Sándor

PhD hallgató

5329

troglon@gmail.com