Georgikon Kar

Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék

Alapítás: 2006.
Jogelőd: Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi Tanszék, és a Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszék
Tanszékvezető: Dr. habil. Bacsi Zsuzsanna, egyetemi docens
Cím: 8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel: (83) 545-000 Fax: (83) 545-143, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Helye: A. épület II. emelet

Tananyagok

A Tanszék rövid bemutatása, története

A tanszék jelenlegi formájában 2006. január 1-jétől működik. Jogelődjei az Alkalmazott Üzemtani Tanszék (később Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszék) és az Agrárgazdasági és Társadalomtudományi Tanszék. A Georgikon Kar illetve a Tanszék profiljának módosulása szükségessé tette tanszéki csoportok létrehozását. Jelenleg három tanszéki csoport működik egységünknél:

Kollégáim széleskörű szakmai és közéleti tevékenységet is folytatnak. Aktívan vesznek részt intézményi rendezvények szervezésében.

A tanszék oktatási tevékenységének bemutatása

A tanszék a főbb gazdaság- és társadalomtudományi területek számos diszciplínáját oktatja a hagyományos, valamint a bolognai folyamat szerint indítható új egyetemi illetve főiskolai képzésekben, FSz, BSc, és MSc szakokon, szakmérnöki valamint a PhD kurzusokon (részletes információk a Kari honlapon).
A fontosabb oktatási területek az alábbiak: közgazdaságtan, jog, marketing, szociológia, agrárgazdaságtan, Európai Uniós ismeretek, filozófia, szervezési és vezetési ismeretek, minőségmenedzsment, falusi vendéglátás.
A Tanszék látja el a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök Szak (BSc), Mezőgazdasági Mérnök (BSc), Turizmus és Vendéglátás (BSc) Szak Vendéglátás szervezése szakiránya, a Minőségügyi Szakmérnöki Szak, a Gazdasági Idegennyelvi Levelező Felsőfokú Szakképzési Szak szakfelelősi feladatait, emellett az mezőgazdasági mérnök-képzés gyakorlati képzési feladatainak kari szintű koordinálását. Nagy számban készülnek egységünknél szak-, diploma-, TDK-dolgozatok és PhD disszertációk.

A tanszék kutatási profilja

A kutatási tevékenységünket az alábbi területeken folytatjuk: agrárvállakozások makroökonómiai helyzetének vizsgálata; az élelmiszergazdaság szerepének vizsgálata hazai és nemzetközi piacokon; az Európai Uniós agrárharmonizáció folyamata; a külkereskedelemmel kapcsolatos szabályozások az agrárpiaci rendtartásokban; a termőföldtulajdon és -használat szabályozásának kérdései; az ipar és mezőgazdaság kapcsolatának alakulása; a polgárosodás; a kis- és középvállalkozások szerepe a régióban.
Fontos helyet foglal el tevékenységünkben a vidék gazdaságának alakulásában szerepet játszó tényezők vizsgálata, különös tekintettel a Nyugat-Magyarországi régió, és a Balaton üdülőkörzet sajátosságaira: a külföldi és belföldi idegenforgalom, a külföldi ingatlanvásárlások és az ezzel beáramló tőke hatásai, a vidéki népesség életét befolyásoló transznacionális áramlások, a kisvállalkozások helye, szerepe, és a polgárosodás folyamatai. További kutatási terület a vidék gazdaságának elsődleges szereplői viselkedésének kvantitatív elemzése, modellezése, illetve a konjunkturális folyamatok matematikai eszközökkel történő elemzése, értékelése, a gazdasági növekedés és egyensúly dinamikájának vizsgálata mind az EU mind pedig hazánk regionális fejlődésének tapasztalatai alapján.

Főbb K+F témák

 • Alternatív közgazdaságtan, morálökonómia, bionómia.
 • Tőzsde helye és szerepe a magyar gazdaságban.
 • Turizmus, falusi turizmus szerepe a regionális fejlődésben.
 • Gazdasági Szervezetek munkavédelmi kérdései.
 • A minőségügy a versenyképesség és az élelmiszerbiztonság szolgálatában a Zala megyei mezőgazdasági kisvállalkozásoknál.
 • Agrárpiaci folyamatok dinamikájának vizsgálata.
 • Polgárosodás a vidéki Magyarországon.
 • Az európaizáció aktorai: a helyi és térségi fejlesztési koalíciók létrejöttének feltételei, működésük és társadalmi kihatásai (OKTK támogatásával).
 • Kisvállalkozások vizsgálata egyes dunántúli településeken.
 • A gazdasági szereplők döntéshozási viselkedésének hatása a piaci dinamikára, káoszelméleti modellek.
 • A regionális fejlődést és a jólétet befolyásoló tényezők hazánk és Európai Unió rurális térségeiben.
 • A termőföldhasználat vizsgálata a Nyugat-Dunántúlon az ezredforduló után.
 • Az agrárimport változását befolyásoló tényezők vizsgálata.
 • Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági kis és közepes vállalkozások Dél- és Nyugat-Dunántúlon.
 • Minőségügy menedzselési kutatások.
 • Mezőgazdasági üzemek döntéshozatali, információs és likviditási problémái.
 • Tőkehatékonyság növelés alternatívái a mezőgazdasági üzemek eszközellátásában.
 • Mezőgazdasági termelés technológiai rendszerek munkaszervezési modellezése, tartalékok feltárása.
 • Mezőgazdasági termelők tőzsdei problémái.
 • A falusi turizmus fejlesztése.
 • Gazdaságtörténeti és agrártörténeti kutatások (a magyar nagybirtok menedzsmentjének átalakulása a XVIII. század végén).

A fenti témákban elért eredményeket tudományos publikációk, szakcikkek és konferenciaelőadások formájában tettük közzé, illetve diplomadolgozatok és PhD kutatómunka témavezetését láttuk el.

Tanszéki csoportok honlapjai

A tanszék oktatói, munkatársai:

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens 5366 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens 5186 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Fodor Lóránt egyetemi adjunktus 5205 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Kocsondi József egyetemi tanár 5207 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kovácsné Tóth Katalin ügyviteli alkalmazott 5166 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kovács Ernő egyetemi docens 5120 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lőke Zsuzsanna egyetemi adjunktus 5162 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lukács Gábor adjunktus 5204 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Somogyi Sándor professor emeritus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szabó Imre László egyetemi docens 5203 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr.  Tóth Éva adjunktus 5208 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Tanszék címzetes oktatói:

Gubicza Ferenc c. egyetemi tanár
Dr. Gaál Béla c. egyetemi tanár
Dr. Benet Iván egyetemi magántanár
Dr. habil. Kurucz György c. egyetemi tanár
Dr. univ. Czoma László c. egyetemi docens
Dr. Farkas Imre c. egyetemi docens
PhD. Kovács Attila c. egyetemi docens
Dr. Vermes András c. egyetemi docens
Fekete György c. egyetemi docens
Szabó Károly c. egyetemi docens 
Tahin Dezső c. egyetemi docens
Dr. Tóth Benedekné c. egyetemi adjunktus
Dr. Vancsura Miklós c. egyetemi docens
Dr. Rieger László c. egyetemi tanár
Dr. Szekeres László c. egyetemi docens

Tanszéki Csoportok:

Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszéki Csoport

A Tanszéki Csoport vezetője: Dr. Kocsondi József egyetemi tanár

Helye: " A " épület II. emelet

A csoport tagjai:

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Fodor Lóránt egyetemi adjunktus 5205 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Kocsondi József egyetemi tanár 5207 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lukács Gábor adjuntus 5204 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Somogyi Sándor professor emeritus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szabó Imre László egyetemi docens 5203 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tóth Éva adjunktus 5208 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Turizmus Tanszéki Csoport

A Tanszéki Csoport vezetője: Dr. Kovács Ernő József egyetemi docens

Helye: " A " épület II. emelet

A csoport tagjai:

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens 5366 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Kocsondi József tanszékvezető,
egyetemi tanár
5207 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kovács Ernő egyetemi docens 5120 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lőke Zsuzsanna egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lukács Gábor adjunktus 5204 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tóth Éva adjunktus 5208 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

PE - GK Nyugat - Balatoni Társadalomtudományi Kutatóműhely

A kutatóműhely vezetője: Dr. Kovács Ernő egyetemi docens

Helye: " A " épület II. emelet

A csoport tagjai:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens 5366 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A kutatóműhely tanszéken kívüli tagjai:

Dr. Csite András
Cservenka Dóra
Frisnyák Tünde
Dr. Péter Erzsébet

A kutatóműhely tevékenységének bemutatását a kutatóműhely honlapja tartalmazza (A Kutatóműhely nevére kattintva).Képgaléria

Keresés

Bejelentkezés

Kapcsolat

logo.jpg

PE Georgikon 
Kar

8360, Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36)83/545-000
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GPS "A" épület:
46.765148,17.24021
GPS "D" épület:
46.749639,17.24051