Alapítás: 2006.
Jogelőd: Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi Tanszék, és a Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszék
Tanszékvezető: Dr. habil. Bacsi Zsuzsanna, egyetemi docens
Cím: 8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel: (83) 545-000 Fax: (83) 545-143, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Helye: A. épület II. emelet

Tananyagok

A Tanszék rövid bemutatása, története

A tanszék jelenlegi formájában 2006. január 1-jétől működik. Jogelődjei az Alkalmazott Üzemtani Tanszék (később Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszék) és az Agrárgazdasági és Társadalomtudományi Tanszék. A Georgikon Kar illetve a Tanszék profiljának módosulása szükségessé tette tanszéki csoportok létrehozását. Jelenleg három tanszéki csoport működik egységünknél:

A tanszék oktatói széleskörű szakmai és közéleti tevékenységet is folytatnak. Aktívan vesznek részt intézményi rendezvények szervezésében.

A tanszék oktatási tevékenységének bemutatása

A tanszék a főbb gazdaság- és társadalomtudományi területek számos diszciplínáját oktatja a hagyományos, valamint a bolognai folyamat szerint indítható új egyetemi illetve főiskolai képzésekben, FSz, BSc, és MSc szakokon, szakmérnöki valamint a PhD kurzusokon (részletes információk a Kari honlapon).

A fontosabb oktatási területek az alábbiak: közgazdaságtan, jog, marketing, szociológia, mezőgazdasági alapismeretek, agrárgazdaságtan, mezőgazdasági piacok gazdaságtana, Európai Uniós ismeretek, filozófia, szervezési vezetési és vállalkozási ismeretek, minőségmenedzsment, falusi vendéglátás, turizmus, egészségturizmus, tőzsdei ismeretek, biztonságtechnika, munka és egészségvédelem.

A Tanszék látja el a Vidékfejlesztési Agrármérnök Szak (BSc), és a Turizmus és Vendéglátás BA és FSz Szakok keszthelyi képzései szakfelelősi feladatait. Jelentős számban készülnek egységünknél szak-, diploma-, TDK-dolgozatok és PhD disszertációk.

A tanszék kutatási profilja

A kutatási tevékenységünket az alábbi területeken folytatjuk: agrárvállalkozások makroökonómiai környezetének vizsgálata; az élelmiszergazdaság szerepének vizsgálata hazai és nemzetközi piacokon; az Európai Uniós agrárpolitika és a hazai agrárgazdaság kapcsolatrendszere; a termőföldtulajdon és -használat szabályozásának kérdései; a birtokszerkezet változása; az ipar és mezőgazdaság kapcsolatának alakulása; a polgárosodás; a kis- és középvállalkozások szerepe a régióban.

Fontos helyet foglal el tevékenységünkben a vidék gazdaságának alakulásában szerepet játszó tényezők vizsgálata, különös tekintettel a Nyugat-Magyarországi régió, és a Balaton üdülőkörzet sajátosságaira: a külföldi és belföldi idegenforgalom, a külföldi ingatlanvásárlások és az ezzel beáramló tőke hatásai, a vidéki népesség életét befolyásoló transznacionális áramlások, a kisvállalkozások helye, szerepe, és a polgárosodás folyamatai. További kutatási terület a vidék gazdaságának elsődleges szereplői viselkedésének kvantitatív elemzése, modellezése, illetve a makrogazdasági folyamatok matematikai eszközökkel történő elemzése, értékelése, a gazdasági növekedés és egyensúly dinamikájának vizsgálata mind az EU mind pedig hazánk regionális fejlődésének tapasztalatai alapján.

Főbb K+F témák

 • A regionális fejlődést és a jólétet befolyásoló tényezők hazánk és Európai Unió rurális térségeiben.
 • Agrárpiaci folyamatok dinamikájának vizsgálata.
 • A gazdasági szereplők döntéshozási viselkedésének hatása a piaci dinamikára, káoszelméleti modellek.
 • Mezőgazdasági üzemek döntéshozatali, információs és likviditási problémái.
 • Tőzsde helye és szerepe a magyar gazdaságban.
 • Mezőgazdasági termelők tőzsdei problémái.
 • Tőkehatékonyság növelés alternatívái a mezőgazdasági üzemek eszközellátásában.
 • Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági kis és közepes vállalkozások vizsgálata Dél- és Nyugat-Dunántúlon.
 • Kisvállalkozások vizsgálata egyes dunántúli településeken.
 • Mezőgazdasági termelés technológiai rendszerek munkaszervezési modellezése, tartalékok feltárása.
 • A minőségügy a versenyképesség és az élelmiszerbiztonság szolgálatában a Zala megyei mezőgazdasági kisvállalkozásoknál.
 • Minőségügy menedzselési kutatások.
 • Gazdasági Szervezetek munkavédelmi kérdései.
 • Gazdaságtörténeti és agrártörténeti kutatások (a magyar nagybirtok menedzsmentjének átalakulása a XVIII. század végén).
 • Birtok szerkezet vizsgálatok.
 • Turizmus, falusi turizmus szerepe a regionális fejlődésben.
 • A falusi turizmus fejlesztése.
 • Örökségturizmus.
 • Ökoturizmus.
 • Egészségturisztikai beruházás helyi és térségi társadalmi-gazdasági hatásai

A fenti témákban elért eredményeket tudományos publikációk, szakcikkek és konferencia előadások formájában tettük közzé, illetve diplomadolgozatok és PhD kutatómunka témavezetését láttuk el.

Tanszéki csoportok honlapjai

A tanszék oktatói, munkatársai:

  Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. habil Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens 5366 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens 5186 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Fodor Lóránt egyetemi adjunktus 5205 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Kocsondi József ny. egyetemi tanár    
  Kovácsné Tóth Katalin ügyviteli alkalmazott 5166 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kovács Ernő egyetemi docens 5120 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lőke Zsuzsanna egyetemi docens 5162 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lukács Gábor egyetemi docens 5204 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Somogyi Sándor professor emeritus   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szabó Imre László egyetemi docens 5203 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Szálteleki Péter PhD hallgató 5111 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr.  Tóth Éva adjunktus 5208 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Tanszék címzetes oktatói:

Dr. habil. Kurucz György c. egyetemi tanár
Gubicza Ferenc c. egyetemi tanár
Dr. Gaál Béla c. egyetemi tanár
Dr. Rieger László c. egyetemi tanár
Dr. Czoma László c. egyetemi docens
Dr. Farkas Imre c. egyetemi docens
Dr. Kovács Attila c. egyetemi docens
Dr. Mándó Zsuzsanna c. egyetemi docens
Dr. Vermes András c. egyetemi docens
Dr. Szekeres László c. egyetemi docens
Fekete György c. egyetemi docens
Szabó Károly c. egyetemi docens
Tahin Dezső c. egyetemi docens
Dr. Vancsura Miklós c. egyetemi docens
Dr. Tóth Benedekné c. egyetemi adjunktus

Tanszéki Csoportok:

Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszéki Csoport

A Tanszéki Csoport vezetője: Dr. Fodor Lóránt egyetemi tanár

Helye: " A " épület II. emelet

A csoport tagjai:

  Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Fodor Lóránt egyetemi adjunktus 5205 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lukács Gábor egyetemi docens 5204 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szabó Imre László egyetemi docens 5203 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Tóth Éva adjunktus 5208 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Somogyi Sándor professor emeritus   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Kocsondi József ny. egyetemi tanár    

Turizmus Tanszéki Csoport

A Tanszéki Csoport vezetője: Dr. Kovács Ernő József egyetemi docens

Helye: " A " épület II. emelet

A csoport tagjai:

  Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens 5366 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens 5186 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kovács Ernő egyetemi docens 5120 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lőke Zsuzsanna egyetemi docens 5162 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lukács Gábor egyetemi docens 5204 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Tóth Éva adjunktus 5208 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Kocsondi József ny. egyetemi tanár    

PE - GK Nyugat - Balatoni Társadalomtudományi Kutatóműhely

A kutatóműhely vezetője: Dr. Kovács Ernő egyetemi docens

Helye: " A " épület II. emelet

A csoport tagjai:

  Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Kovács Ernő egyetemi docens 5120 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens 5366 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lőke Zsuzsanna egyetemi docens 5162  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A kutatóműhely tevékenységének bemutatását a kutatóműhely honlapja tartalmazza (A Kutatóműhely nevére kattintva).Képgaléria

Keresés

Bejelentkezés

Kapcsolat

logo.jpg

PE Georgikon 
Kar

8360, Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36)83/545-000
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GPS "A" épület:
46.765148,17.24021
GPS "D" épület:
46.749639,17.24051