Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese és Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Hegedűsné dr. Baranyai Nóra egyetemi docens, dékánhelyettes részére.

Gratulálunk Dékánhelyettes asszonynak a kitüntetéshez és további sikereket kívánunk.

A Georgikon Kar Diplomaátadó ünnepélyén Rektor úr a Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Áder János Magyarország köztársasági elnöke megbízásából egyetemi tanári kinevezési okiratot adott át Dr. Kondorosy Előd részére.

Dr. Sárdi Katalin egyetemi tanár oktató és kutató tevékenységéért, a hallgatói tehetséggondozásban betöltött szerepéért, a Georgikon Kar és a Pannon Egyetem érdekében kifejtett széles körű szakmai tevékenysége elismeréseként Professor Emerita címben részesült.

Dr. Pálmai Ottó címzetes egyetemi docens a több évtizednyi aktív együttműködésért, a Georgikon Kar támogatásáért, a Georgikon Alapítvány kuratóriumának tagjaként, majd elnökeként végzett tevékenységéért Pannónia Felsőoktatásáért Díj kitüntetésben részesült.

Dr. Weisz Miklós a Georgikon Kar oktatásában betöltött szerepe elismeréseként címzetes egyetemi docens címben részesült.

Munkaköri kötelességét tartósan meghaladó teljesítménye, példamutató magatartása, a közösséget szolgáló eredményes tevékenysége elismeréseként a Pannon Egyetem Georgikon Kar Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült Benedek Zsuzsanna tanszéki mérnök és Dr. Dunai Attila adjunktus, valamint

a Pannon Egyetem Georgikon Kar Dékáni Dicsérő Oklevele kitüntetést vehetett át Beliczky Gábor tanársegéd, Hosszú György műszaki ügyintéző, Németh Szabolcs tanszéki mérnök.

A 2017. naptári évben elért eredményei alapján Doctorandus Primus ösztöndíjban részesült Simon Brigitta PhD hallgató.

Tudományos diákköri tevékenysége alapján Nádasy Miklós Díj kitüntetésben részesült Szanati Angéla környezetgazdálkodási agrármérnök mesterszakos hallgató.

A gyakorlati képzésben betöltött példaértékű munkája elismeréseként „Mintagazdaság” kitüntető címet vehetett át a Varga Szárnyas Kft.

Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Tisztelt Munkatársak!

A Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskolája (továbbiakban FDI) az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt keretében pályázatokat hirdet kari ösztöndíjak elnyerésére.

I.
Jogosultak köre: A Pannon Egyetemen azon tudományos fokozattal rendelkező, főállású oktatói, akik legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkeznek az egyetemen, illetve a pályázat leadásakor nem töltötték be a 40. életévüket. Ezen fiatal kutatókkal szembeni további elvárás, hogy kutatómunkájukkal kapcsolódnak a FDI kutatási területeihez.

II.
Jogosultak köre: A Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskolájában a meghatározott időszakban ösztöndíjasként abszolutóriumot szerzett doktorjelöltek. Továbbá feltétel, hogy a pályázó kutatása az egyetemen folyó kutatásokba bekapcsolódik vagy közvetlenül ott hasznosul.

Levelem mellékleteként megküldöm a pályázati felhívásokat és a pályázati adatlapot.

A pályázatokat mindkét felhívás esetében zárt borítékban, két példányban 2018. július 2. 12:00 óráig lehet benyújtani a Pannon Egyetem Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszékére.

A Georgikon Kar 2018. június 30-án 10.30 órai kezdettel tartja Diplomaátadó ünnepélyét a Csány-Szendrey Általános Iskolában, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.

Wass-Matics Heléna a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola környezettudományok tudományágában készített: „Mikrobiális talajoltóanyagok működőképességét befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2018. május 25. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezetők:
Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, DSc
Dr. Biró Borbála egyetemi tanár, DSc

Nagy Zóra Annamária a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola növénytermesztési és kertészeti tudományágában készített: „Magyarországon előforduló Vitis sylvestris C.C. GMEL. populációk felkutatása, ex situ megőrzése és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára, melynek

Időpontja: 2018. május 24. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Témavezetők:
Dr. Kocsis László egyetemi tanár, DSc
Györffyné Dr. Jahnke Gizella tudományos főmunkatárs, PhD

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018-2019-es tanévben is pályázatot hirdet a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak az Egyetem államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói. A pályázati feltételeket a Pályázati kiírás tartalmazza. Az elnyerhető ösztöndíj havi összege a 2018/2019. tanévben 40.000.- Ft (/hó). Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.

A pályázat beadási határideje: 2018. június 30.

Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Szép Lászlóné dr. Debreczeni Márta ny. egyetemi adjunktus 2018. április 26-án, 80 éves korában elhunyt. Temetésére 2018. május 28-án 10.00 órakor kerül sor a Keszthelyi Új Köztemetőben. dr. Szép Lászlónét a Pannon Egyetem saját halottjának tekinti.

A Pannon Egyetem Georgikon Kar pályázatot hirdet hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

A Pannon Egyetem Georgikon Kar szeretettel hívja kedves vendégeit a 2018. május 19-én, szombaton tartandó SÁRGULÁS ünnepségére.

Program:

9.00 Búcsúelőadás
9.30 Búcsúzás a „D” épületnél és a Kollégiumnál
10.00 Hintós felvonulás a Pethe Ferenc Kollégiumtól
10.45 Búcsúzás az „A” épületnél
12.00 Ünnepi műsor a Festetics-kastélyban

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a DETUROPE folyóirat felkerült a SCOPUS által indexelt folyóiratok közé!

A DETUROPE online nemzetközi folyóirat, amelynek nemzetközi szerkesztőbizottságában a PE Georgikon Kar is részt vesz, 2018-ban ünnepli működésének 10. évfordulóját, az első számot 2009-ben jelentettük meg.  A folyóirat a regionális tudományok és a turizmus témakörében jelentet meg tudományos publikációkat, elsősorban angol nyelven, de emellett lehetőség van nemzeti nyelveken történő publikálásra is. Az MTA Regionális Tudományok Bizottsága nemzetközi C – kategóriás folyóiratként jegyzi. Jelenleg a Web of Science (Clarivate Analytics) folyóiratlistáján az ESCI (Emerging Sources Citations Index) listáján is jegyzik folyóiratunkat, az elkövetkező egy-két év színvonlalas publikációs tevékenysége alapján kerülhetünk a végleges IF-listára. A SCOPUS - listára való felkerülés komoly elismerés a tudományos színvonalat illetően, amelyet a jövőben is szeretnénk erősíteni.

A DETUROPE ingyenes Open Access folyóirat, a megjelent számok ingyenesen bárki által online hozzáférhetőek, letölthetőek, a folyóirat a szerzőktől sem kér pénzügyi hozzájárulást.

A folyóirat honlapja elérhető a Georgikon Kar weboldalán a Kiadványaink menüpontból, valamint a www.deturope.eu linken is. Ez utóbbi weboldalon hozzáférhetőek a szerzők számára szóló útmutatók, valamint a folyóirat valamennyi eddig megjelent száma. A Georgikon Kart képviselő szerkesztőbizottság tagjai, Dr. Kovács Ernő egyetemi docens, Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens, és Dr. Lőke Zsuzsanna egyetemi docens (Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék) szívesen állnak rendelkezésre egyéb információkkal.Képgaléria

Keresés

Bejelentkezés

Kapcsolat

logo.jpg

PE Georgikon 
Kar

8360, Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36)83/545-000
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GPS "A" épület:
46.765148,17.24021
GPS "D" épület:
46.749639,17.24051