Bonafarm ösztöndíj


Beadási határidő: 2018. október 08. (hétfő) 24:00 óra
Beadás módja:
Elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött kitöltött Bonafarm ösztöndíj adatlappal és önéletrajzzal
A kiválasztott hallgatókat személyes interjún hallgatja meg az Ösztöndíj Bizottság, melynek időpontja előreláthatóan: 2018. november 05.
Az ösztöndíj összege: 150.000 Ft/félév

Molnár Andor a Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola állattenyésztési tudományok tudományágában készített: „A takarmányozás hatása egyes fizikai, kémiai, szövettani és mikrobiológiai paraméterek változására brojlercsirkék bélcsövében” „Nutritional modulation of selected intestinal physicochemical, histological and microbiological parameters in broilers”  című doktori (PhD) értekezésének angol nyelvű nyilvános vitájára, melynek , melynek

Időpontja: 2018. szeptember 27. 11:00 óra
Helye: PE Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16. „A” épület, I. emelet, Kari Tanácsterem

Konzulens:
Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, CSc

Felhívom a Georgikon Kar - magyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú - állami ösztöndíjas és önköltséges nappali tagozatos hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat alapján pályázatot nyújthatnak be szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra a 2018/2019. tanév I. félévére.

Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban részesíthető az a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató, aki az alábbi két feltétel mindegyikét teljesíti:

  • az előző félévben 4,00 kreditindexet és legalább 4,00 tanulmányi átlagot ért el
  • a tantervi követelményeket meghaladó kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti tevékenységet végez.

Az ösztöndíjat a Georgikon Kar Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével a dékán adományozza. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (Köztársasági Ösztöndíj), illetve Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjat elnyert hallgató szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban nem részesülhet.

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj maximális összege: 26.700.-Ft/fő/hó.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28. 12:00 óra

A Pannon Egyetem Georgikon Kara az EFOP-3.4.3-16-2016-00009 sz., "A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen"című projekt keretében a 2018/2019-es tanév őszi félévére pályázatot hirdet tanszéki/intézeti demonstrátori feladatkör betöltésére nappali és levelezős hallgatók számára.

A támogatás formája: ösztöndíj.

A támogatás forrása: EFOP-3.4.3-16-2016-00009 sz., "A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen"című projekt.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az agrokémia és talajtan területén végzett tudományos munkásságáért, a tehetséggondozásban, a tudományos utánpótlás nevelésben és a Georgikon Kar angol nyelvű képzései terén elért eredményeiért, szakfelelősi munkája elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Dr. Sárdi Katalin nyugalmazott egyetemi tanár, professor emerita részére. Professzor asszony tanévnyitó ünnepélyünkön nem tudott jelen lenni, a kitüntetés átadására egy későbbi alkalommal kerül sor.

A Tanévnyitó ünnepélyen az alábbi kitüntetések átadására került sor:

Keszthely Város Egyetemi Tanácsa javaslatára Ruzsics Ferenc polgármester úr és Polgár J. Péter dékán úr Bakonyi Károly-díjat adományozott Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár részére.

Rektor úr Pro Universitate Pannonica Emlékérem nagyezüst fokozat kitüntetést adományozott Dr. Lukács Gábor egyetemi docens részére.

Címzetes egyetemi tanári címet vehetett át Dr. Pogány Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.

„Jó Tanuló – Jó Sportoló” kitüntetésben részesült Török Nándor mezőgazdasági mérnök alapképzési szakos hallgató.

30 éves közalkalmazotti jogviszonya elismeréséül jubileumi oklevélben részesült Dr. Alföldi Zoltán egyetemi docens és Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk.

A Nagyváthy János Szakkollégium (továbbiakban Szakkollégium) felvételt hirdet belsős és külsős szakkollégiumi férőhelyek betöltésére a 2018/19-es tanévre.

A Pannon Egyetem Georgikon Kar nevében tisztelettel meghívom a 2018. szeptember 1-én, szombaton 10:30 órakor kezdődő TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLYRE.

Helyszín: Balaton Színház (Keszthely, Fő tér 3.)

AZ ÜNNEPÉLY PROGRAMJA

  • Himnusz
  • Köszöntők
  • Díszoklevelek átadása
  • Elsőéves hallgatók eskütétele
  • Kitüntetések átadása
  • Szózat

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese és Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Hegedűsné dr. Baranyai Nóra egyetemi docens, dékánhelyettes részére.

Gratulálunk Dékánhelyettes asszonynak a kitüntetéshez és további sikereket kívánunk.

A Georgikon Kar Diplomaátadó ünnepélyén Rektor úr a Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Áder János Magyarország köztársasági elnöke megbízásából egyetemi tanári kinevezési okiratot adott át Dr. Kondorosy Előd részére.

Dr. Sárdi Katalin egyetemi tanár oktató és kutató tevékenységéért, a hallgatói tehetséggondozásban betöltött szerepéért, a Georgikon Kar és a Pannon Egyetem érdekében kifejtett széles körű szakmai tevékenysége elismeréseként Professor Emerita címben részesült.

Dr. Pálmai Ottó címzetes egyetemi docens a több évtizednyi aktív együttműködésért, a Georgikon Kar támogatásáért, a Georgikon Alapítvány kuratóriumának tagjaként, majd elnökeként végzett tevékenységéért Pannónia Felsőoktatásáért Díj kitüntetésben részesült.

Dr. Weisz Miklós a Georgikon Kar oktatásában betöltött szerepe elismeréseként címzetes egyetemi docens címben részesült.

Munkaköri kötelességét tartósan meghaladó teljesítménye, példamutató magatartása, a közösséget szolgáló eredményes tevékenysége elismeréseként a Pannon Egyetem Georgikon Kar Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült Benedek Zsuzsanna tanszéki mérnök és Dr. Dunai Attila adjunktus, valamint

a Pannon Egyetem Georgikon Kar Dékáni Dicsérő Oklevele kitüntetést vehetett át Beliczky Gábor tanársegéd, Hosszú György műszaki ügyintéző, Németh Szabolcs tanszéki mérnök.

A 2017. naptári évben elért eredményei alapján Doctorandus Primus ösztöndíjban részesült Simon Brigitta PhD hallgató.

Tudományos diákköri tevékenysége alapján Nádasy Miklós Díj kitüntetésben részesült Szanati Angéla környezetgazdálkodási agrármérnök mesterszakos hallgató.

A gyakorlati képzésben betöltött példaértékű munkája elismeréseként „Mintagazdaság” kitüntető címet vehetett át a Varga Szárnyas Kft.

Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Tisztelt Munkatársak!

A Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskolája (továbbiakban FDI) az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt keretében pályázatokat hirdet kari ösztöndíjak elnyerésére.

I.
Jogosultak köre: A Pannon Egyetemen azon tudományos fokozattal rendelkező, főállású oktatói, akik legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkeznek az egyetemen, illetve a pályázat leadásakor nem töltötték be a 40. életévüket. Ezen fiatal kutatókkal szembeni további elvárás, hogy kutatómunkájukkal kapcsolódnak a FDI kutatási területeihez.

II.
Jogosultak köre: A Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskolájában a meghatározott időszakban ösztöndíjasként abszolutóriumot szerzett doktorjelöltek. Továbbá feltétel, hogy a pályázó kutatása az egyetemen folyó kutatásokba bekapcsolódik vagy közvetlenül ott hasznosul.

Levelem mellékleteként megküldöm a pályázati felhívásokat és a pályázati adatlapot.

A pályázatokat mindkét felhívás esetében zárt borítékban, két példányban 2018. július 2. 12:00 óráig lehet benyújtani a Pannon Egyetem Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszékére.

A Georgikon Kar 2018. június 30-án 10.30 órai kezdettel tartja Diplomaátadó ünnepélyét a Csány-Szendrey Általános Iskolában, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.Képgaléria

Keresés

Bejelentkezés

Kapcsolat

logo.jpg

PE Georgikon 
Kar

8360, Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36)83/545-000
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GPS "A" épület:
46.765148,17.24021
GPS "D" épület:
46.749639,17.24051